spot_img

Svetovni dan mladih prostovoljcev

15. april je od leta 1988 dan, ki je posvečen mladim prostovoljcem po celem svetu. V to skupino spadajo prostovoljci v starosti od 17 do 30 let. Evropska prostovoljna skupina (European Voluntary Service – EVS), ki je del programa Erasmus+ omogoča, da so lahko mladi prostovoljci aktivni v Evropi in izven nje ter podpira različne organizacije, ki jim nudijo prostovoljne programe, aktivnosti, priložnosti in dodatna izobraževanja.

Kaj je prostovoljstvo?

Prostovoljno delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist, piše na spletni strani www.prostovoljstvo.org.

Prostovoljec ga lahko izvaja na neformalen način ali organizirano v sklopu organizacij, ki izvajajo prostovoljne programe. Slednjega v Sloveniji ureja Zakon o prostovoljstvu.

V Sloveniji je vodilna organizacija prostovoljnega dela Slovenska filantropija, ki usmerja Slovensko mrežo prostovolnjih organizacij. Prav tako nudi pomoč drugim prostovoljnim organizacijam pri iskanju prostovoljcev, kreiranju in izvajanju prostovoljnih programov.

Kje vse lahko delaš kot prostovoljec?

Prostovoljna dela so zelo raznolika. Opravljaš ga lahko v Evropi in izven nje. Kot prostovoljec lahko delaš z mladimi in starejšimi, v vzgoji in izobraževanju, kulturi, športu, zdravstvu, turizmu, socialni varnosti, medkulturnem in mednarodnem sodelovanju, medgenaricijski pomoči, zaščiti in reševanju.

Kako postaneš prostovoljec?

Ponudba prostovljnih del je zelo raznolika. Priporočljivo je, da predhodno veste s katero ciljno skupino želite delati (otroci, mladi, starejši, invalidi, migranti,…), koliko časa imate na razpolago, katera znanja, spretnosti in veščine že imate usvojene in jih kot prostovoljci v organizacijah lahko ponudite ter kaj je tisto, kar morate denimo še pridobiti.

Katere prostovoljne organizacije delujejo v Slovenije lahko izvete s pomočjo iskalnika na Slovenski mreži prostovoljnih organizacij ali pa se registrirate kot prostovoljci. Tako boste na vaš elektornski naslov prejemali obvestila o novostih in drugih priložnosti v prostovoljnem delu v regiji, ki vam je najbližja.

Kako prostovoljstvo vpliva na družbo?

Prostovoljstvo na družbo vpliva pozitivno, saj vzpodbuja medgeneracijsko povezovanje, izvaja različna izobraževanja, aktivnosti in delavnice, prispeva k razvoju in napredku družbe, pomaga ljudem, ki so živijo v revščini ali so potisnjeni na rob.

Prav tako prostovoljsto mlade prostovljce uči odgovornosti do drugih in dela ki ga opravljajo. Posamezniki si lahko pridobijo ogromno izkušenj pri delu z različnimi starostnimi skupinami, se osebnostno razvijejo, pridobijo nove reference in znanja, se naučijo samozavestno opravljati svoje delo in seveda dobijo tudi nove priložnosti zase.

Razpis za naj prostovoljca v občini Laško

V občini Laško vsako leto poteka razpis za naj prostovoljca leta. Laška občina je namreč ena izmed občin, kjer prostovoljstvo opravljamo na veliki ravni, hkrati pa se tega pri nas poslužuje vse več ljudi. Ravno zaradi tega v občini Laško vsako leto razpišejo Javni natečaj za izbor “Naj prostovoljec/prostovoljka Občine Laško 2018”.

Predlagatelji lahko predlagajo prostovoljce, ki so v letu 2018 delovali na področju prostovoljstva na območju občine Laško. Prijavljeni prostovoljci se bodo potegovali za naziv “naj prostovoljec/prostovoljka” v štirih starostnih kategorijah, do 18 let, od 19 do 29 let, od 30 do 60 let in nad 60 let.

V vsaki kategoriji bo izbran en prostovoljec, ki po mnenju komisije izstopa in si zasluži naziv “Prostovoljec/prostovoljka občine Laško 2018”.

Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – prijavnicoki je na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si).

Prijavo na natečaj je potrebno poslati po pošti ali oddati na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, najkasneje do 26. 4. 2019, do 10. ure, z oznako “Ne odpiraj – Javni natečaj za naj prostovoljca leta 2018”.

Celotno besedilo javnega natečaja, vključno s pogoji razpisa in kriteriji za izbor ter prijavnico, je dosegljivo na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si). Dodatne informacije so na voljo na Občini Laško, kontaktna oseba mag. Sandra Barachini, tel. 03/733 87 29, e-naslov: sandra.barachini@lasko.si.

Prostovoljstvo v Društvu Šmocl

Prostovoljsva se uspešno poslužujemo tudi v Društvu ŠMOCL, ker prostovoljce iz različnih držav EU privabljamo že več kot deset let. Pri nas stremimo predvsem k mladim z manj zmožnostmi, ki preko neformalnega izobraževanja pridobijo pomembne kompetence pri pridobivanju izkušenj na področju zaposlitev ali pa zgolj znanje, ki ga kasneje uspešno prenesejo v svoje lokalno okolje. V Šmoclu je svoje izkušnje tako pridobilo že več kot dvajset prostovoljcev, trenutno pa pri nas delujeta dva prostovoljca iz Srbije. Več o nuju si lahko preberete v prispevku, ki smo ga pripravili v našem uredništvu: https://tvlasko.si/evropska-prostovoljca-v-smocl-u-vsaka-sprememba-v-zivljenju-je-dobra/.

Prostovoljstvo za današnji čas, kjer vse več ljudi živi na pragu revščine, pomeni pomembno dejavnost v človekovem obstoju. Z njo ne krepimo namreč solidarnostne note do sočloveka temveč se osebno krepimo in rastemo tudi sami. Pomembno je, da vidimo širše, preko mej svojih želja in potreb. Mali Princ je dejal, da kdor hoče videti, mora gledati s srcem, saj je bistvo tisto, ki je očem nevidno. To prikrito bistvo pa se skriva tudi v prostovoljstvu, ki ga, z željo po uspešnosti, opravljamo s srcem.

Nina Tovornik Jurgelj

Vir: www.prostovoljstvo.org, pridobljeno 15. 4. 2019.

https://www.lasko.si/sl/, pridobljeno 15. 4. 2019.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik