Doma Šolstvo Svetujemo LOGOPEDA V LAŠKEM POTREBUJE VSE VEČ OTROK

LOGOPEDA V LAŠKEM POTREBUJE VSE VEČ OTROK

1652

“Ko sem bil še otrok, nisem razumel, kaj so to ‘nestorjena dobra dela’. Prvikrat je človek oskrunil svojo mladost, kadar je prvikrat molčal, ko mu je srce ukazovalo, da naj govori.” Ivan Cankar

Moč besede in govora je tista, ki človeka definira, ga naredi osebnost ter širšemu svetu predstavlja moč njegovega uma. Govor je primarna dejavnost, ki nas poleg hoje po dveh nogah, ločuje od »živalskega«, nagonskega. Z jezikom je človek razvil svojo kulturo, saj družba z jezikom kot nekakšnim simbolnim sistemom ustvarja, razvija in reproducira lastno kulturo.

Skubic je zapisal, da človek z jezikom ustvarja simbole, utrjuje misli in krepi spomin. Le tega se kot otroci začnemo učiti že v prvem letu svojega življenja, kjer miselno oblikujemo preproste zloge s katerimi sporočamo svoje potrebe. Navadno le te še vedno spremljajo znakovni simboli z rokami in kretnjami, kar postopoma upade, ko otrok razvije sposobnost pretvarjanja osnovnih besed v stavke.

Nekateri govor razvijejo do te mere, da postanejo odlični retoriki, spet drugi v govoru ne blestijo najbolje. Kar je pri govoru največja težava pa ni zgolj besedni zaklad in sposobnost javnega nastopanja, temveč sposobnost pravilne izgovorjave, kar v družbi sami predstavlja velik tabu.

Tisti z govornimi napakami so kar največkrat zaznamovani, saj človeška družba že od nekdaj v nobenem smislu ne sprejema drugačnosti, a o tem kdaj drugič.

Danes namreč za specifične težave pri govoru poznamo strokovnjake, ki skrbe, da le te odpravimo že v zgodnjem otroštvu. Vedi o govorni-jezikovni komunikaciji pravimo logopedija, le ta pa proučuje običajen govorno-jezikovni razvoj, izvor, dejavnike in vrsto govorno-jezikovnih motenj ter načine preprečevanja in odpravljanja le-teh.

Danes je povpraševanje po logopedih v precejšnjem porastu. V Sloveniji so v preteklih obdobjih zaznali porast otrok,  ki imajo težave na področju govora. Le te močno vplivajo na otrokovo samopodobo. Pomanjkanje govora in nerazumljiv govor vzgojitelji opažajo pri mlajših skupinah, medtem ko se pri starejših pojavlja predvsem nerazumljiv govor z napakami v izgovorjavi glasov,

Govor je namreč izrednega pomena za vsakega otroka in ravno zaradi tega je naloga vzgojitelja, da govorno – jezikovne težave pri otroku čim prej opazi in jih v sodelovanju s starši predvsem pa z drugimi strokovnjaki pomaga razrešiti in odpraviti.

V Vrtcu Laško so v preteklih letih zaradi tega zasnovali projekt, kjer so preko govornih vaj in didaktično zasnovanega programa svoj kurikulum posvetili predvsem razvoju govora in opravljanju napak.

V ta namen smo za vas spregovorili s Tjašo Kerin, logopedinjo in surdopedagoginjo, ki deluje v ZD Laško ter v osnovni šoli in vrtcu v Laškem kot mobilna logopedinja.

Piše: Špela Juhart

Odgovarja: Kerin Tjaša, logopedinja in surdopedagoginja

“Pomembno je, da znamo prisluhniti zvokom, kajti le s poslušanjem se bo otrok naučil govora. To pomeni, da je pomembno tudi čim večkrat izklopiti vse moteče dejavnike (televizijo, mobilnike, radio, …) in se med seboj pogovarjati. Sliši se enostavno, vendar ni.”

Kakšna je govorna razvitost otrok v občini Laško?

Težko bi tako na splošno rekla, kakšna je govorno-jezikovna razvitost otrok v naši občini. Gre namreč za vrsto takšnih in drugačnih govorno-jezikovnih težav, pri nekaterih so te bolj specifične (npr. težave z artikulacijo posameznega glasu, najpogosteje R), lahko gre za skupek težav več glasov, pri nekaterih pa je lahko na primer artikulacija glasov dobra ali celo popolna, vendar pa se pri njih pojavljajo težave pri vzpostavljanju komunikacije, tvorjenju povedi, priklicu besed, šibki slušni pozornosti in podobno, čemur pravimo jezikovne težave. Te so navadno tudi bolj kompleksne, terapija pa lahko traja dlje časa kot pri artikulacijskih motnjah. Torej, če sedaj odgovorim na konkretno vprašanje, delež vseh otrok, ki imajo take ali drugačne vrste govorno-jezikovnih težav je precej velik, vendar pa dandanes k odkrivanju teh otrok, ki imajo določene težave, precej pripomorejo zgodnejša diagnostika in večja ozaveščenost staršev, saj jih vedno več poišče pomoč za svojega otroka, kar je zelo pohvalno.

“Otroku mora biti kdaj pa kdaj tudi dolgčas, da bo spodbudil svojo domišljijo, z njo pa tudi govor in pripovedovanje!”

Kaj pa povpraševanje po logopediji v naši občini. Je le to veliko, ali upada?

Povpraševanje po logopedskih storitvah je zelo veliko, kar na žalost dokazujejo tudi dolge čakalne dobe po celotni Sloveniji. Dolgoročni cilj logopedov je, da bi bile regije tako dobro pokrite, da bi vsi otroci, pri katerih so bile ugotovljene govorno-jezikovne težave, lahko do logopeda dostopali takoj, saj ima zgodnja obravnava za otroka, ki potrebuje obravnavo velik pomen. Žal v praksi zaenkrat to vedno žal še ni mogoče, saj je povpraševanje večje od ponudbe.

“Pojdite z otroki v naravo, opisujte jim dogajanje okoli sebe, povejte jim stvari, ki se vam morda zdijo povsem samoumevne, otroku pa so nove.”

Kako pa lahko denimo starši sami pripomorejo k temu, da bodo otroci razvijajo večje govorne spretnosti?

Starši lahko največ naredijo s svojim zgledom in sicer, da jih najprej naučijo osnovnih komunikacijskih veščin. Pomembno je, da znamo prisluhniti zvokom, kajti le s poslušanjem se bo otrok naučil govora. To pomeni, da je pomembno tudi čim večkrat izklopiti vse moteče dejavnike (televizijo, mobilnike, radio, …) in se med seboj pogovarjati. Sliši se enostavno, vendar ni. V praksi pogosto vidimo, da tehnologija že zelo zgodaj moti otrokovo pozornost: gleda televizijo, da mirno sedi, namesto petja in pripovedovanja staršev so tu risanke in podobno. Na kratek rok se nam marsikatera »instant« rešitev zdi uporabna, vendar pa s tem na dolgi rok delamo precejšnjo škodo otroku. Ko se mali možgani navadijo, da morajo biti nenehno obkroženi z neštetim številom dražljajev, se upočasnjuje razvoj nekaterih možganskih funkcij med katerimi je tudi govor. Otroku mora biti kdaj pa kdaj tudi dolgčas, da bo spodbudil svojo domišljijo, z njo pa tudi govor in pripovedovanje! Pojdite z otroki v naravo, opisujte jim dogajanje okoli sebe, povejte jim stvari, ki se vam morda zdijo povsem samoumevne, otroku pa so nove. S  takšnim vsakodnevnim učenjem bo večal svoj besedni zaklad, širil stavke, povedi, se naučil, kdaj sedimo »NA« klopci in kdaj hodimo »ČEZ« travnike, ki so »POD« mostom. Vse to so veščine, ki so pomembne ne le za opismenjevanje v bodoče, temveč za celo življenje.

Vemo, da je nastala situacija precej ohromila delovanje vseh zdravstvenih ponudnikov. Vse od preteklega tedna, ko se ukrepi postopoma rahljajo bodo sproščene tudi marsikatere obravnave pacientov, ki v tem obdobju niso bile mogoče. Vse to za seboj potegne precej pravil in priporočil. Kako se spopadate z nastalo situacijo in kako bo od slej potekal proces obiska pri logopedu in kako bo to vplivalo na sam proces?

Z nastalo situacijo se zaenkrat dobro soočamo, držimo se tudi ukrepov, kar pomeni, da bodo tudi obravnave za nekaj časa potekale malenkost drugače; na sebi bom imela malce več zaščitne opreme, nekoliko več bo tudi razkuževanja rok in predmetov;  sicer pa bistvo ostaja enako. Še vedno se bom trudila, da se bodo otroci počutili prijetno in sproščeno, predvsem pa da jim bodo logopedske vaje zabavne.

Kerinovi se za sodelovanje iskreno zahvaljujemo, le ta pa na koncu dodaja:

»Starši, ne bojte se trenutne situacije, skupaj bomo zmogli! Verjamem v to, saj praksa kaže, da v večini primerov starši in otroci upoštevajo moja navodila, ki jih dam na vajah in le skupaj smo uspešni. Zato vedno pravim, da za vsako uspešno opravljeno terapijo stojijo najprej otrok in starši, jaz sem tu le za to, da jih usmerjam in jim ponudim veščine, ki jih morajo izpiliti, če želijo, da otrok avtomatizira naučeno.«

 

Dobro poznan latinski pregovor »Satius est pedibus labi quam lingua- Boljše se je spotakniti z nogami kot z jezikom«, nam torej sporoča, da je govor, ki definira vse kar smo kot ena izmed najpomembnejših dejavnosti človeka tisti, ki od nas zahteva natančnost in pravilnost, če se želimo v izogib družbenim kritikam ponašati z »normalnostjo«, ki pa je kar največkrat nedefinirana in se pod njeno definicijo prikažejo prikriti rasizem, diskriminacija in ostale malomarnosti. Žal družbenega ustroja ni moč spremeniti čez noč, zaradi česar je hitrejši postopek odpravljanje lastnih »napak«.

Prav je, da je jezik tisti, ki ga izgovarjamo pravilno. Prav je, da kot starši, vzgojitelji ali pa zgolj kot zunanji opazovalci sprejmemo odgovornost do družbe, do naše prihodnosti, torej do naših otrok. Prav je, da z njimi ne govorimo v pomanjševalnicah, saj je otroška modrost tista, ki mnogokrat prekaša dojemanje odraslega človeka.