spot_img

Svetniki s sejo zakorakali v novo leto

Tina Rosina Košir, župan, Franc Zdolšek in Tanja Grabrijan (foto: Špela Juhart)

V sredo, 23.1., so se svetniki zbrali na drugi seji Občinskega sveta Laško, ki je tokrat potekala v Rimskih termah. Če je bila prva seja namenjena spoznavanju novih obrazov in čestitkam, pa je tokratna seja že minila v znamenju razprav in sprejemanju novih sklepov. In če so nekateri svetniki na tokratni seji še »tipali teren«, so drugi že nastopili s konkretnimi predlogi ali pa zgolj glasno izražali nezadovoljstvo nad sprejetimi sklepi.

Na sami seji so v začetku sprva sprejeli zapisnik konstitutivne seje z dne 12. 12. 2018 ter realizacijo sklepov iz omenjene seje. Lansiran je bil tudi predlog okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnik za leto 2019 z realizacijo programa dela za leto 2019, kar so svetniki pozdravili z enoglasnim sprejetjem, direktorica občinske uprave, Tina Rosina pa je poudarila, da je plan okviren in se bodo konkretne problematike v program dela dodajale sprotno glede na potrebo obravnavanja. Janko Cesar je tudi podal predlog potrditve mandata Nuši Konec Juričič (SLS).

Janja Urankar Berčon odhaja s položaja direktorice STIK-a

Dosedanja direktorica stika, Janja Urankar Berčon, je podala odstopno izjavo. Janko Cesar je podal predlog sklepa o razrešitvi, hkrati pa o novem imenovanju V.D. direktorice. Začasno funkcijo naj bi prevzela Tina Belej, ki je direktorico v preteklosti že nadomeščala, hkrati pa je predlagana zaradi poznavanja sistema ter dosedanjih izkušenj najbolj primerna za začasni prevzem direktorske funkcije, je še dodal Cesar. Urankar Berčonovi dvomesečni odpovedni rok preneha z dnem 28.2., med tem ko začasni mandat Belejeve začne veljati 1.3. in ji poteče z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi z novim direktorjem, oziroma najkasneje v roku enega leta od nastopa funkcije vršilke dolžnosti.

Na občini zatrjujejo, da bo razpis objavljen v kratkem, dosedanja direktorica pa bo na naslednji seji tudi sama podala poročilo o preteklem delovanju.

Potrjena so nova imena za nadzorne odbore

Potrjen je bil tudi nadzorni odbor Občine Laško, ki ga sestavljajo Andrej Medved, predlagan s strani SLS-a, Boštjan Krašovec (MMOL), Jasna Lapornik (SD), Nataša Gradišnik Padežnik (DeSUS) ter mag. Vesna Vodišek Razboršek (Lista LL).  Za nadzorni odbor, čigar primarna funkcija je sicer bdenje nad porabo sredstev v občini, je bilo predlagano enako število članov, kot jih je potrebno za delovanje le tega, tako da so bili vsi člani soglasno izvoljeni.

Potrdili so tudi predstavnike Sveta zavoda Glasbene šole Laško – Radeče, kjer sta bila imenovana Barbka Rode (MMOL) in Martin Teraž (SD), med tem ko bo Dimitrij Gril, predlagan s strani SLS-a, Občino Laško zastopal v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje.

Stranke in liste bodo merile moči v pozicijah delovnih teles Občinskega sveta Laško

Pred začetkom seje je bilo vzdušje med vsetniki sproščeno (foto: Špela Juhart)

Imenovana so bila tudi delovna telesa Občinskega sveta Laško.  Statutarno pravno komisijo bodo zastopali Danijela Bevk Knez (MMOL), kot predsednica, Alenka Barlič (SLS), Olga Čander (DeSUS), Damjan Kovač (SD) ter Polonca Teršek (N.Si).  V komisiji za vloge in pritožbe občanov bodo odločitve sprejemali Marjan Kozmus (SD) kot predsednik, Alenka Barlič (SLS) ter Bojan Šipek (MMOL), med tem ko bodo v odboru za gospodarski razvoj občine odločali Marjan Kozmus (SD), kot predsednik, Mojca Jezovšek (SLS), Barbka Rode (MMOL) ter Robert Medved (SDS), ki ga dopolnjujejo zunaj izbrani člani Magdalena Zupan (SLS), Daniel Pavčnik (SDS) ter Boštjan Teršek (Lista LL).

V odboru za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je mesto predsednika obdržal Matjaž Pikl (DeSUS), sledijo mu Janko Cesar (SLS), Danijela Bevk Knez (MMOL), Uroš Lukić (SD) ter Štefanija Pavčnik (SDS). Dopolnjujejo ga še Marjan Holcer (SLS), Mojca Srebot (MMOL), Franc Lesičar (SD) ter Stanislav Grbič (SDS).

Najbolj željeni odbor, odbor za družbene dejavnosti, letos predtavljajo Enej Kirn (MMOL) kot predsednik, Nuša Konec Juričič (SLS), Bojana Kustura (SD) ter Polonca Teršek (N.Si). Zunanji člani odbora za družbene dejavnosti so Janez Benedek (SLS), Marko Šantej (MMOL) ter Ivan Medved (DeSUS).

Kot zadnjega so potrdili odbor za razvoj kmetijstva in podeželja, ki ga zastopajo Marjan Belej (SLS) kot predsednik, Barbara Jančič (MMOL), Irena Gradišnik (DeSUS) ter Uroš Deželak (SDS), Janko Rode (MMOL), Urška Knez (SD) ter Hedvika Vidic (N.Si) pa kot zunanji člani.

Nastopila že prva nesoglasja

Če je prva- konstitutivna seja minila v znamenju dobrih želja, pa so svetniki na drugi- prvi letošnji seji že merili moči. Prišlo je namreč do kar nekaj nesoglasij, ki so se pojavila ob predlogu sklepa o nakazilu sejnine Občinskega sveta v dobrodelne namene, kjer je Robert Medved (SDS) želel izvedeti komu se nameni »njegov denar«, s čimer je mislil predvsem delež njegove sejnine, ki se je doslej namenjal v dobrodelne namene. Sam je podal predlog, da se izkupiček sejnin, ki gre v dobrodelne namene, podari otrokom, katerih starši so v finančno nezavidljivem položaju, za malico ali kosilo v času šole. Poudaril je, da od »sejnine ni ekonomsko odvisen«, da pa želi vedeti, katerim organizacijam se sredstva predajo, saj dvomi, da gredo sredstva v prave roke. Na njegove očitke je ugovarjala Polonca Teršek (N.Si), sicer pomočnica direktorja Centra za socialno delo Celje, enota Laško, ki je sprva poudarila da imajo s humanitarnimi organizacijami sicer dobre odnose, da pa je potrebno razmisliti o dejstvu, da je država za socialno ogrožene letos dobro poskrbela, saj se obeta dvig plač, socialne podpore, štipendij ter drugih dodatkov. Kot predlog darovanja sejnin v dobrodelne namene je podala idejo o namembi sredstev določenim socialno ogroženim posameznikom, ki jih CSD izbere glede na status, o tem pa imajo izkušnje predvsem iz »dela na terenu«, kot ga je poimenovala. Na nadaljne očitke Medveda (SDS), češ da CSD ni nujno relevanten o »deljenju sredstev«, je odgovoril tudi Marjan Kozmus (SD), ki je poudaril, da so na CSD s področja socialno ogroženih strokovnjaki, in da sami vedno strokovno presodijo, da sredstva »romajo« v prave roke. Svetniki so na seji glasovali o predlogu, da sejnine občinskega sveta darujejo v dobrodelne namene, edini ki se s sprejetjem predloga ni strinjal je Robert Medved (SDS). 

Robert Medved SDS (foto: Špela Juhart)

Podanih pa je bilo tudi kar nekaj predlogov, kjer so nekateri svetniki opravili svoje prve nastope in s tem pod točko razno oddali predloge glede enakovrednosti sofinanciranja društev, kjer je Boštjan Vrščaj (Lista LL) opozoril na problem neenakovrednega vrednotenja društev pri prijavah na občinske razpise. Po njegovem mnenju naj bi bila iz dotičnih skupin vedno izvzeta tako turistično kot hortikulturno društvo, ki pa sicer skrbita tako za turistično obličje mesta kot za izgled ter razvoj našega mesta. Enej Kirn (MMOL) je opozoril na problematiko še vedno nerazrešene težave z družbo CEROZ, saj le ta s svojim nekoherentnim ravnanjem do okolja ogroža krajane Sedraža. Kot predlog je podal sestanek krajanov, obeh županov mejaških občin (Laško, Hrastnik) ter vodstvom Ceroza. Župan mu je sicer zagotovil, da so o dotični problematiki že večkrat debatirali, da pa ima občina zvezane roke, saj je edino kar lahko še storijo, da prijavljajo nepravilno delovanje Ceroza okoljevarstvenim inšpekcijam. Kot zadnji je predlog glede demografskih sprememb ter volilnih mandatov podal Marjan Kozmus (SD), ki je predlagal, da o dotičnem predlogu razpravlja tudi komisija s strokovnjaki na področju demografije, saj se demografsko obličje v Laškem precej spreminja, dosedanja delitev mandatov po volilnih enotah pa s tem postaja nelogična. Zadnji predlog so svetniki toplo pozdravili, župan pa je zagotovil, da o tem še niso rekli zadnje besede.

Sejo zaključili v znamenju odločitve o novih podžupanih

Podžupan Jože Senica, župan Franc Zdolšek, podžupan Matjaž Pikl (foto: https://www.lasko.si/sl/dogodki-kategorija/5090-zupan-imenoval-dva-podzupana)

Ob koncu seje je župan prekinil ugibanja o imenu podžupana. Zdolšek je za svoja predstavnika imenoval Jožeta Senico (N. Si) ter Matjaža Pikla (DeSUS). Za dva predstavnika se je odločil zaradi lažjega zastopanja župana na vseh prireditvah in dogodkih v občini Laško, saj je dosedanji podžupan, Jože Senica, v precejšnji meri odsoten tudi zaradi svojega dela, ki ga opravlja na enem najvišjih vrhov Slovenije (Kredarica).

O naslednjih problemih bodo člani občinskega sveta odločali že 20. marca. Kot je župan poudaril, imajo svetniki do takrat »zimske počitnice«. Upamo, da bodo ob tem previdini in jim želimo obilo sneženih užitkov. Saj veste, spuščanje po belih strminah je lahko zabavno, ampak le dokler kdo ne »nasanka«.  (Špela Juhart)

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik