spot_img

Laško praznuje

Laščani vsako leto v začetku novembra obeležujemo občinski praznik, ko se spomnimo na prvo pisno omembo trga Laško v listini Leopolda VI. iz leta 1227. Letos je še posebej slavnostno, saj od tega mineva 790 let, hkrati pa je Laško pred 90 leti dobilo mestne pravice. V letošnjem prazničnem letu je Laško postalo bogatejše za novo domoznansko delo – monografijo občine Laško.

Na 232 straneh je predstavljena bogata zgodovina, kulturna in naravna dediščina občine ter današnji pogled na našo občino in njene ljudi.

Monografija, ki jo je izdala in založila Občina Laško, je nastala v sodelovanju z domoznanskim oddelkom Osrednje knjižnice Celje. Delo odgovorne urednice je bilo zaupano domačinki Alenki Hren Medved, univerzitetni diplomirani zgodovinarki in vodji domoznanskega oddelka v celjski knjižnici. Pravi, da je bilo pisanje o domačem kraju zanjo zelo velik izziv. “To je velika čast, po drugi strani pa še večja odgovornost,” dodaja. Župana Franca Zdolška veseli, da je monografija luč sveta ugledala ob omenjenih obletnicah, saj je od izdaje zadnje monografije minilo že več kot 15 let.

V monografiji je opisana občina Laško, in sicer na bralcu prijazen način. Trudili smo se ohraniti preprost, poljuden jezik, dostopen vsem občanom in širši publiki, ne glede na izobrazbo in starost. Za tiste bolj zvedave, ki bi želeli še bolj podrobno preučiti značilnosti, zgodovino in ostale stvari, povezane z našo občino, smo na koncu vsakega poglavja dodali literaturo kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje,« pojasnjuje Alenka Hren Medved. Pod prispevke so se poleg odgovorne urednice podpisali še Tina Belej, Metoda Benedek, Alenka Lapornik, Tomaž Majcen, Vlado Marot in Andrej Mavri, njihova besedila pa dopolnjuje še bogato fotografsko in slikovno gradivo.

Knjiga je vsebinsko razdeljena na dva sklopa – v prvem delu so predstavljene naravne značilnosti naše občine, zgodovina ter umetnostnozgodovinski in etnološki spomeniki oz. dediščina. Drugi del monografije nosi naslov Laško danes ter predstavlja občino in njene ljudje v današnjem času. Predstavljeni so vsi javni zavodi, pomembnejša podjetja, vidna društva, na koncu pa so opisane tudi vse krajevne skupnosti v občini. V sredo, 8. 11., ob 18. uri bo v Otročjem centru Kino potekala tudi predstavitev monografije.

November v znamenju prireditev ob občinskem prazniku

Že danes ob 18. uri bo v Kulturnem centru Laško proslava, na kateri bodo podeljena najvišja občinska priznanja in priznanja v okviru tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna. Slavnostno bo tudi v sredo in četrtek. Poleg že omenjene predstavitve monografije bo v sredo, 8. 11., ob 16. uri pri Otročjem centru Kino potekala slovesna predaja namenu obnovljene Trubarjeve ulice, v četrtek pa se bo ob 19.30 v Zdravilišču Laško predstavil MePZ Društva upokojencev Laško.

Prihajajoči vikend bo nato v znamenju martinovega. Knjižnica Laško v petek, 10. 11., ob 18. uri pripravlja strokovno predavanje dr. Tatjane Košmerl na temo Skrivnosti dobrega vina. Sobotni večer (ob 18. uri) bo v Kulturnem centru Laško namenjen Martinovemu večeru s prikazom blagoslova vina, nedeljsko dopoldne na Aškerčevem trgu pa bo v znamenju Martinovega sejma, slavnostne svete maše in prikaza Praznične nedelje.

Občinsko praznovanje se bo nadaljevalo v petek, 17. 11. Najprej bo ob 17. uri v Muzeju Laško potekala otvoritev razstave ob 95-letnici Planinskega društva Laško, ob 18. uri pa v Kulturnem centru Laško sledi premiera filma “Mesto smo ljudje – Laško praznuje”, ki je nastal v produkciji TV Krpan.

Tudi investicije del prazničnega leta

Občina Laško je v letošnjem letu izvedla kar nekaj investicij – s pridobljenimi evropskimi sredstvi je naročila izdelavo Celostne prometne strategije in bo predstavljala osnovo za izgradnjo cest in ureditev prometa v naslednjih letih. Občina je bila uspešna tudi pri pridobitvi kohezijskih sredstev za energetsko prenovo stavb. Tako so letos prenovili POŠ Sedraž in Jurklošter, trenutno še poteka posodobitev in energetska sanacija POŠ Vrh nad Laškim. Pomembna pridobitev je še nova kuhinja v Vrtcu Laško – investicija je bila vredna cca 250.000 EUR. Želja v prihodnosti je še izgradnja in obnova kuhinje na OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice ter izgradnja telovadnice v Rimskih Toplicah.

Ob občinskem prazniku so na Občini Laško predstavili investicije preteklega leta in podali vpogled v novo monografijo laške občine.

Med večje letošnje projekte župan izpostavlja še sanacijo Keršetove ulice, Taborja in Trubarjeve ulice od železniškega prehoda do pošte. V tem trenutku gradbena dela potekajo še na določenih delih Stregenškove in Mestne ulice ter ulice Pod gradom.

Trenutno je prioriteta Občine proračun za naslednje proračunsko obdobje, poudarja direktorica občinske uprave Tina Rosina Košir, ki pravi, da se je že dobro vključila v delovanje občinske uprave. “Zadeve tečejo dobro, kar pa še ne pomeni, da jih ne bomo še malce izboljšali, poskrbeli za kakšno lažjo izvedbo kakšne zadeve in se uskladili tam, kjer še ni bilo čisto usklajeno,” še dodaja.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik