Družina Krivonog dobila nov dom

565

Zaradi posledic neurja je prišlo lani poleti v Lahomnem do nenadnega udora zemlje, kjer je bila v neposredni bližini stanovanjska hiša, v kateri so bivale 3 osebe. Ker je bilo s strani geologov in statikov pripoznano, da je objekt nevaren za bivanje, je bila družina preseljena na drugo, varno lokacijo.
Občina Laško je skupaj s Civilno zaščito, Rdečim križem in Karitasom družini ves čas pomagala tako z začasno nastanitvijo kot sedaj tudi z na novo pridobljeno in urejeno nadomestno nepremičnino, ki jo je od prodajalca odkupila Občina Laško ter skladno z navodili Ministrstva za okolje in prostor naredila odmero in družini Krivonog zagotovila ustrezen del.


Nadomestno nepremičnino oziroma sredstva zanjo je na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor ter jih na podlagi določb 28. člena ZOPNN dodelilo za odpravo posledic nesreče v višini, ki je enaka razliki med sredstvi potrebnimi za obnovo stanovanja ter sredstvi, ki so bila upravičencu dodeljena oz. jih je pridobil kot lastna sredstva. Občina Laško pa je poskrbela še za ureditev določenih prostorov znotraj hiše, Karitas in Rdeči križ pa sta vodila akcijo zbiranja sredstev, ki bodo prav tako porabljena za ureditev stanovanjske hiše.


Župan Občine Laško Franc Zdolšek je bil ob primopredaji hiše zadovoljen:

"Vesel sem, da smo uspeli družini Krivonog zagotoviti nov dom. Naravne nesreče pogosto pustijo posledice ne samo na objektih, temveč tudi na ljudeh in zato me radosti, da smo s skupnimi močmi uspeli narediti nekaj dobrega. Zahvalil bi se vsem, ki so pomagali družini, Občini ter Rdečemu križu in Karitasu."


Zlatko Krivonog je bil ganjen:

"Resnično bi se rad zahvalil vsem, ki so pomagali. Brez dobrih ljudi in še posebej vas z Občine Laško, Rdečega križa in Karitasa nam ne bi uspelo. Iskreno hvala za naš novi dom."