spot_img

Slavko Špiler prejemnik najvišjih odlik v gasilstvu

Gasilstvo samo po sebi je novodobno junaštvo, tisti najbolj aktivni pa za svoje junaštvo dobijo tudi odličja. Eno najvišjih priznanj je priznanje Matevža Haceta, najvišje priznanje gasilske organizacije za izjemne življenjske zasluge, čigar prejemnik je postal tudi tovariš Slavko Špiler, ki so mu domači gasilci skupaj z županom Zdolškom ob prihodu domov pripravili čudovit sprejem.

O tem kakšni so občutki ob prejemu najvišjega priznanja ter kakšni so kriteriji za podelitev ter ali bo Slavko Špiler svojim tovarišem gasilcem z nasveti še pomagal v prihodnje, pa smo spregovorili tudi s prejemnikom najvišjega priznanja.

Tovariš ŠPILER Slavko je član gasilske organizacije od leta 1960 in se je tako že v gasilskem podmladku zapisal delu v tej prostovoljni humanitarni organizaciji. Je nedvomno osebnost, ki je ves čas in tudi sedaj, vso pozornost in aktivnost namenjal delu v gasilski organizaciji in opravljanju njenega prostovoljnega humanitarnega poslanstva. Njegovo aktivno delo in rezultati se odražajo na vseh nivojih organiziranosti gasilstva in njenega utrjevanja ugleda v javnem življenju tako v občini Laško, Gasilski zvezi Laško, kakor tudi v širšem območju regije in Slovenije. V vseh teh letih ga srečujemo na različnih področjih dela. Od leta 1970 je bil aktivni član gasilske enote Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Tim Laško in tudi več letni poveljnik. V času delovne dobe v omenjeni tovarni je vso skrb posvečal preventivnemu delovanju in operativni pripravljenosti gasilske enote in usposabljanju njenih članov, saj je bila tovarna TIM Laško, glede na proizvodnjo dejavnost požarno visoko ogrožena. Po uspešno zaključenem strokovnem izobraževanju (gasilski tehnik) v letu 1985 in celotno aktivno delovno dobo je vodil službo požarne varnosti v tovarni TIM Laško. Njegova strokovna usposobljenost na področju požarne varnosti pa ni bila namenjena samo delovanju znotraj omenjene tovarne temveč jo je uspešno prenašal tudi na druge člane operativnih gasilskih enot v okviru Gasilske zveze Laško. Zato mu je bila leta 1987 tudi zaupana funkcija poveljnika Gasilske zveze Laško, ki jo je opravljal do leta 2018, torej polnih 31 let. V tem času je uspel izboljšati organiziranost gasilskih enot, njeno opremljenost in usposobljenost ter s tem intervencijsko učinkovitost. Njegova prizadevanja so tekla v smeri enotnega opremljanja vseh gasilski enot z osebno zaščitno opremo, gasilsko tehniko in voznim parkom tako da lahko rečemo, da je danes vseh osem teritorialnih gasilskih enot skoraj v popolnosti opremljeno z ustrezno opremo v skladu s kategorizacijo. Celotno obdobje je tudi operativno aktiven in je vodil vse večje intervencije gasilskih enot bodisi ob požarih in drugih naravnih in tehničnih nesrečah. Bil je nepogrešljiv član občinskega štaba civilne zaščite zadolžen za požarno varnost in reševanje ob poplavah in drugih naravnih nesrečah in je tudi uspešno vodil in koordiniral delo ob večkratnih poplavah, katere so zajele občino Laško. Leta 1996 je bil izvoljen tudi na mesto predsednika osrednjega gasilskega društva v občini Laško, PGD Laško. V tem času je, skupaj s svojo ekipo, vodil aktivnosti pri izgradnji novega gasilskega doma v Laškem, kateri je bil nato v letu 2000, ob praznovanju 130 letnice PGD Laško, tudi predan svojemu namenu, kar je bila tudi njegova velika želja in uspeh. S tem so laški gasilci dobili primerne prostore za svoj nadaljnji razvoj. Špiler Slavko še vedno opravlja svoje gasilsko poslanstvo v operativni enoti PGD Laško, za obdobje 2018 – 2023 pa mu je bilo zaupano tudi mesto tajnika na Gasilski zvezi Laško.

Vseh 32 let delovanja je tovariš Špiler svojo strokovno usposobljenost uspešno predajal na druge člane. Nesebično je stal ob strani vsem mlajšim in starejšim članom. Bil je nepogrešljiv član občinskega štaba civilne zaščite zadolžen za požarno varnost in reševanje ob poplavah in drugih naravnih nesrečah ter uspešno vodil in koordiniral delo ob večkratnih poplavah, ki so zajele občino Laško.

Presežkov torej ne zmanjka, kakor tudi ne ponosa, da je Laško eden izmed tistih krajev, kjer s srcem in dušo skrbijo za kaljenje gasilstva, za kar smo krajani lahko izjemno hvaležni. Z gasilskim pozdravom, na pomoč!

(ŠJ)

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik