spot_img

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov “Pozdrav pomladi”

Drugi marčevski teden so s pesmijo popestrili tudi otroški in mladinski pevski zbori iz UE Laško. Pevsko revijo, poimenovano “Pozdrav pomladi”, je JSKD OI Laško organiziral v sredo, 9. marca, v Kulturnem centru Laško. Vabljeni, da prisluhnete otroškim in mladinskim pesmim!

Program:

Otroški pevski zbor “SONČKI” OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

Zborovodkinja: Alenka Štigl

Dominik Krt, Zvezdana Majhen – PRIJATELJI

Ljudska, prir. Teja Merhar – ČUK SE JE OŽENIL

Tadeja Vulc, Anja Štefan – ŠLA JE BOTRICA LISICA …

Klavirska spremljava: Brigita Mlakar

 

Otroški pevski zbor “TRUBADURČKI” OŠ Primoža Trubarja Laško POŠ Debro 

Zborovodkinja: Mateja Škorja

Tadeja Vulc, David Bedrač – VESELI VRTILJAK

Ljudska, prir. Zorko Prelovec – ŽELJE

Tomaž Habe, Neža Maurer – POTOK JE SLEKEL SENČNO OBLEKO

Klavirska spremljava: Teja Ulaga

 

Otroški pevski  zbor “MAVRICA” POŠ Sedraž, Jurklošter, Lažiše, Zidani Most

Zborovodkinji: Estera Krajnc in Alenka Štigl

Ljudska, prir. Mojca Prus – DEKLE JE PO VODO ŠLA

Tomaž Habe, Miroslav Košuta – SITNA ŽABICA

Igor Podpečan, Vera Šolinc -MUCA NA KLAVIR IGRA

Klavirska spremljava: Brigita Mlakar

 

Mladinski pevski zbor »TRUBADURJI«OŠ Primoža Trubarja Laško in POŠ Debro

Zborovodkinja: Mateja Škorja

Rado Simoniti, Ksenija Remškar – NOČ

Ljudska, prir. Jakob Jež – MOJ OČKA

Damijan Močnik, Tone Pavček – SVETLOBA (iz kantate SVETLOBA MLADOLETJA)

Tom Varl, Simon Gregorčič – MAVRICA

Klavirska spremljava: Teja Ulaga

 

Mladinski pevski zbor “ŽAREK” OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

Zborovodkinja: Alenka Štigl

Ljudska, prir. Julijan Strajnar – MARIČKA POTIČKA

Stanko Premrl, Pavel Mišmaš – POMLADNA ”SPET”

Robežnik, G. Strniša, prir. D. Močnik – NA VRHU NEBOTIČNIKA

Klavirska spremljava: Brigita Mlakar, violini: Marija Terezija Kolman, Matevž Rožej

 

Vokalna skupina LILIJA in Veroučni pevski zbor

Zborovodkinja: Neža Ulaga

Ljudska, prir. Tomaž Plahutnik – VENČEK LJUDSKIH

Jože Privšek, Dušan Velkavrh – MINI MAXI

T. in M. Robert – Lebel – ČE V SRCU NI LJUBEZNI

Klavirska spremljava: Teja Ulaga

 

Otroški pevski zbor OŠ Marjana Nemca Radeče

Zborovodkinja: Jana Wetz

Ljudska, prir. Patrick Quaggiato – PRVI VENČEK SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI

Andrej Makor, Boris A. Novak – NAJHITREJŠI VLAK NA SVETU

Ljudska, prir. Jakob Jež – EN TEN TENERA

Klavirska spremljava: Nina Mole

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik