12. Festival Romanica Antiqua – Komorni koncert TRIO

873

Koncert je pričel trio v sestavi Janja Brlec na citrah, Kristian Kolman, violina in Aleksandar Kuzmanovski, violončelo. Zaigrana so bila dela B. Glavine, Tri melanholije, G. Caccinija Ave Maria, J. Massnetja Thais in A. Viloldoja El Choclo. V drugi točki se je predstavil kvartet violin v sestavi Petra Jurič, B. Drnovšek, H. Fister in B. Cvetrežnik. Izvedli so Telemannov koncert za štiri violine.