15. seja Občinskega sveta Laško

934

Na tokratni seji izpostavljeno območje družbenih dejavnosti, okolja in prostora ter proračuna in javnih financ, nesoglasje zaradi odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra ter problematiki OPPN za Kamnoloma Rečica.

Foto Kamnolom Rečica: Boris Vrabec