Seja Občinskega sveta Laško tokrat v znamenju ustanovitve pokrajin

876

13. seja Občinskega sveta Laško.