Seja Občinskega sveta Laško tokrat v znamenju ustanovitve pokrajin

603

13. seja Občinskega sveta Laško.