Seja Občinskega sveta Laško tokrat v znamenju ustanovitve pokrajin

751

13. seja Občinskega sveta Laško.