spot_img

10. seja Občinskega sveta Laško postregla s problematiko Zdravstvenega doma in TIC-a v Rimskih Toplicah

Sužnji zakona smo zato, da smo lahko svobodni, je dejal Mark Tulij Cicero, rimski retorik in pravnik v čigar dvorani v Rimskih Thermah je na prvi julijski dan potekala 10. seja Občinskega sveta Laško.

Zataknilo se je že pri realizaciji sklepov 9. seje, kjer se je k besedi priglasil Enej Kirn, MMOL,  zaradi polemike glede nepravilnosti prizidka k ZD Laško ter TIC-a v Rimskih Toplicah.  Projekt prizidka za Zdravstveni dom Laško je namreč v sam proračun Občine vključen že od leta 2016, a vse do danes še ni dočakal epiloga. Občina Laško naj bi v odgovor glede diskurza pretekle seje namreč pripravila poročilo o projektu, za katerega vodjo so navedli gospoda Kalužo, vodjo oddelka za gospodarske javne službe, okolje in prostor na Občini Laško. Le ta je pripravil poročilo projekta, ki pa zajema zgolj obdobje od septembra 2019 do danes.

Ravno tako so s strani MMOL opozorili tudi na problematiko TIC-a v Rimskih Toplicah, čigar zunanja podoba je daleč od obljubljene, Kirn pa je opozoril tudi na problematiko zvišanja stroškov, glede na to, da je s sprva predvidenih dveh zgradb nastal en sam, nizko energetski objekt, ki je od prvega projekta z dvema modernima zgradbama dražji za kar 76.852€, zanimivo pa je tudi dejstvo, da imata oba zgoraj omenjena projekta skupni imenovalec, istega projektanta.

Svetniki so na Občinski seji sprejeli tudi drugi del zaključnih poročil s področja družbenih dejavnosti, kjer so obravnavali zaključna poročila Rdečega križa, Šmocla ter Knjižnice Laško.

Na področju gospodarstva so obravnavali letno poročilo Razvojne agencije Savinjske regije,  ter poročilo ORP Osrednje Celjsko, kjer je gospa Bojana Stopinšek podala tudi informacije o kolesarski stezi Celje Laško.

Na področju okolja in prostora ter komunalne dejavnosti je vredno izpostaviti problematiko, ki jo je pri letnem poročilu o vzdrževanju čistilne naprave Laško predstavil Anže Bizjak, Storitveno podjetje Laško, ki je poudaril, da se tako v Sloveniji kot v Laškem spopadamo s problemom odpadnega mulja iz čistilnih naprav, hkrati pa vse prebivalce občine Laško naproša, naj glede smradu čistilne naprave, ki je sicer še vedno prisoten, obvestijo takoj, ko se le ta pojavi. Telefonsko številko bodo objavili na spletni strani Občine Laško.

Svetniki so v skrajšanjem postopku v nadaljevanju sprejeli tudi predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020, ter predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško. Na predlog je repliko podal Boštjan Vrščaj, Lista Ljudje Ljudem, ki je predlagal, da se del sredstev iz zvišane povprečnine, ki smo jo prejeli kot občina, nameni turističnim ponudnikom, lokalom in malim podjetnikom, ki so bili oškodovani v času krize s covid-19, kar je župan toplo pozdravil in pozval k dodatnim dogovarjanjem glede predloga.

Med vprašanji in pobudami se je med svetniki ponavljalo predvsem vprašanje s strani gradnje predvidenih varovanih stanovanj v Debru, izpostavljena pa je bila tudi problematika z zastoji pri rekonstrukciji ceste Zidani Most- Radeče, kjer gre po navedbah gospoda Lukiča (SD), za nezadosten nadzor policistov nad prometom tovornih vozil.

Na koncu seje so se na povabilo s strani Občine Laško odzvali tudi predstavniki CI Rimske Toplice, ki so podali tudi svoja mnenja glede že dolgo trajajoče problematike ZD v Rimskih Toplicah, kjer kot glavno težavo navajajo netransparentno delovanje direktorice, gospe Janje Knapič in nesodelovanje Občine Laško. Zaprta je ambulanta v Jurkloštru, v ZD Rimske Toplice pa deluje samo ena ambulanta. Pacienti v čakanju na odgovore postajajo nepotrpežljivi, medtem ko pristojni, na Občini in svetniki molčijo. V kar nekaj strani dolgih obrazložitvah, ki so jih predstavniki CI RT predstavili ob zaključku seje, kjer je v grobem šlo za navedke in poročilo o izjavah direktorice, svetnikov ter župana so povabljeni ostro obsodili vpletene, direktorico pa kar nekajkrat pozvali k odstopu. Župan je povabljene pozval, naj povedano v pisni obliki dostavijo tudi na Občino. Kdaj bo problematika z ZD RT dočakala epilog ne vemo, prispevek pa na tem mestu lahko zaključimo s še z enim rekom Marka Tulija Cicera, ki je dejal, da je najvišji zakon ravno blaginja ljudstva.

Špela Juhart

 

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik