spot_img

Mladi v zanimanju za lov vse številčnejši

Če je lov nekdaj predstavljal edino opcijo za preživetje, današnji pomen predstavlja legalno in kontrolirano dejavnost. Njegova funkcija je predvsem okoljevarstvena, namen pa regulirati številčno divjad in druge prostoživeče živali.

Velik poudarek v lovstvu danes namenjajo predvsem izobraževanju mladine, saj je njihova primarna skrb, da bodo skrb za varno in vzajemno bivanje z divjadjo znali prenesti na prihodnje rodove.

Savinjsko- Kozjanska zveza lovskih družin Celje je v letošnjem letu organizirala že 6. tabor mladih na Šmohorju. Dogajanje na taboru je ujela tudi naša kamera, zanimalo pa nas je, kakšen je namen tovrstnih izobraževanj za mlade.

Otroke pa na taboru učijo tudi pravilnega rokovanja z orožjem. V letošnji izenačeni tekmi je prvo mesto dosegel Tim Mastnak Gričar, ki je z 39. točkami in dvema deseticama pometel s konkurenco.

Naša ekipa pa se je pomešala tudi med tabornike. Povprašali smo jih, kaj je tisto, zaradi česar so se prijavili in kaj pravzaprav zanje pomeni »biti lovec«.

Mladi v skrbi za okolje razumejo današnji pomen lova in skrb za ohranjanje ekosistema. Pomembno se je zavedati, da pravo lovstvo ne pomeni zgolj zbiranja trofej temveč skrb za okolje in pomoč tistim deležnikom, ki sobivajo z divjadjo, zvermi ter drugimi prostoživečimi živalmi.

Špela Juhart

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik