spot_img

Laško v zeleni politiki slovenskega turizma osvojilo zlato

Leta 2015 je župan laške občine, g. Franc Zdolšek, podpisal zeleno politiko slovenskega turizma, s čimer je destinacija Laško vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma in že v letu 2016 pridobila znak Slovenia Green Bronze.

Zelena shema slovenskega turizma Slovenia Green je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji. Namenjen je tako destinacijam, kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Namen sheme je povečati konkurenčnost, kakovost in inovativnost turizma v Sloveniji.

Laško kot destinacija je znano predvsem po svoji pivovarski in zdraviliški tradiciji. Znak Slovenia Green Destination smo pridobili, ker veliko prispevamo k ohranjanju vodnih virov, podpiramo dejavnosti za zdrav življenjski slog in turistične dogodke, kot je Pivo in cvetje, ki velja za največji slovenski festival v času poletja.

Destinacija Laško je bila v letošnjem letu ponovno deležna ocenjevanja. Slovenska turistična organizacija in Zavod Tovarna trajnostnega turizma sta naši zeleni destinaciji podelila znak Slovenia Green Destination Gold. Ob tem je ocenjevalna komisija povzela: »Laško je ena izmed tistih destinacij, katere napredek na področju trajnosti je največji«.

V Zeleni shemi slovenskega turizma je zapisano, da »znak Slovenia Green Destination Gold dobi destinacija, ki v najmanj treh od petih kategorij prejme oceno 8,0 ali več, pri čemer je vsaj ena od teh treh kategorij direktno vezana na turizem (Destinacijski management ali Družbeno-ekonomska situacija), in ki ima najmanj en nastanitveni objekt z veljavnim znakom Slovenia Green Accommodation.« Slednji je pri nas Thermana Laško. V Laškem smo v vseh petih kategorijah dobili povprečno oceno 8,5.

Zeleno ekipo, ki je vodila postopek obnovitve znaka so sestavljali: dva predstavnika Občine Laško – Luka Picej in Aljaž Krpič, predstavnik Komunale Laško – Marjan Salobir in trije predstavniki STIK-a Laško – Marina Bezgovšek, Tomaž Majcen in Sabina Seme. Slednja je bila zelena koordinatorka in usklajevala celoten postopek ocenjevanja. Ob tem je povedala: »Glavna naloga zelenega koordinatorja je usklajevanje in vodenje celotnega procesa ocenjevanja. Gre za dolgotrajen postopek, kjer je združenih 100 meril in 107 kazalnikov s katerimi dokazujemo trajnost destinacije. Vesela sem, da smo iz bronastega znaka, ki smo ga pridobili leta 2016 naredili tako velik preskok in letos osvojili zlato. Velika zahvala gre celotni zeleni ekipi, kot tudi ostalim predstavnikom javnih zavodov in gospodarstva, ki so kakorkoli pripomogli, da je destinacija Laško osvojila Slovenia Green GOLD znak. Vsekakor pa naše delo ni zaključeno, saj moramo našo destinacijo vsi, tako prebivalci, obiskovalci kot gospodarstvo, še naprej ohranjati zeleno«.

Na pridobitev znaka Slovenia Green smo v Laškem res lahko ponosni, saj ga ima poleg nas v Sloveniji le sedem destinacij in sicer Ljubljana, Podčetrtek, Bled, Rogaška Slatina, Komen, Miren Kras in Kamnik.

»Z znakom Slovenia Green Destination se na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicioniramo kot okolju in družbi prijazna destinacija, zato zelena destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja«, so zapisali na STIK-u Laško.

Nina Tovornik Jurgelj

Vir: STIK Laško: Zelena shema slovenskega turizma. Pridobljeno 3. 7. 2019, https://lasko.info/nosilka-bronastega-znaka-slovenia-green-v-zeleni-shemi-slovenskega-turizma/; Kovič, K (2019): Laško je prejemnik bronastega znaka Slovenia Green Destination. Pridobljeno 3. 7. 2019, https://svetkapitala.delo.si/trendi/lasko-je-prejemnik-bronastega-znaka-slovenia-green-destination-185788.

Foto: Občina Laško. Pridobljeno 3. 7. 2019, https://www.lasko.si/sl/.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik