spot_img

8. KVARNIŠKI VEČER: Godbene zgodbe

Slovenija je država v kateri je ljubiteljsko udejstvovanje v kulturnih in športnih društvih izjemno razvito. V vsakem malo večjem kraju deluje poleg številnih pevskih zborov tudi pihalna godba. Pihalne godbe imajo pomembno vlogo v kulturnem in družabnem življenju ljudi, saj so redne spremljevalke dogodkov v domačem kraju, regiji in tudi državi. Njihov obseg zajema koncertne, promenadne, protokolarne in zabavne prireditve (Tovornik Jurgelj, 2018).

Najuspešnejše pihalne godbe našo državo zastopajo tudi na evropskih in svetovnih dogodkih. Med slednje spada tudi Laška pihalna godba, ki je skozi zgodovino svojega delovanja prerasla v eno izmed največjih slovenskih društev (Tovornik Jurgelj, 2018).

28. septembra 2018 je v prostorih Otročjega centra Kina Laško potekal 8. kavarniški večer, na katerem smo se »sprehodili« skozi zgodovino Laške pihalne godbe in z godbeniki obujali spomine. Kavarniški večer je potekal v organizaciji Turističnega društva Laško, Laške pihalne godbe in Društva ŠMOCL pod pokroviteljstvom Krajevne skupnosti Laško.

V prvem delu kavarniškega večera nam je Nina Tovornik Jurgelj na podlagi magistrskega dela predstavila zgodovino Laške pihalne godbe med letoma 1862 in 1992. V pogovoru, ki je vodila Špela Juhart, smo spregovorili o začetkih godbeništva na Slovenskem, kulturnem razvoju Laškega, samem nastanku Laške pihalne godbe, obdobju, ko je godba postala društvo, njenih dirigentih, težavah s katerimi se je društvo spopadalo in reševanju le-teh, sponzorstvu Pivovarne Laško ter godbenikih, ki so po drugi svetovni vojni prispevali k dodatnemu razvoju Laške pihalne godbe.

Drugi del kavarniškega večera je bil namenjen godbenim zgodbam, kjer so nas godbeniki spustili med njihove vrste. Godbeniki »evergreeni« in mlajši godbeniki so preko pogovora delili razne anekdote, spomine in pripetljaje ter nam »prikazali« koliko truda se nameni za vaje in kako dobro so se in se še znajo zabavati in povezovati.

Pihalna godba ni samo igranje koračnic, temveč je tudi druženje in sklepanje novih prijateljstev. Godbeniki se odrekajo svojemu prostemu času, da lahko s svojim igranjem osrečujejo, zabavajo in presenečajo. (Tovornik Jurgelj, 2018, str. 70)

Literatura: Tovornik Jurgelj, N. (2018). Laška pihalna godba in kulturni utrip Laškega na prelomu časov (1862–1992). Magistrsko delo, Maribor: Filozofska fakulteta.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik