spot_img

Gasilci v Laškem organizirali že 7. tehnični dan

Kdo je gasilec? Gasilec je psihofizično sposoben in ustrezno izurjen človek, katerega naloga je gasiti požare in pomagati ob naravnih in drugih nesrečah. Gasilci so tisti ljudje, ki nesebično pomagajo soljudem, kar je razvidno že iz njihovega slogana: na pomoč!

Gasilska zveza Laško je to soboto že sedmič zapored organizirala tehnični dan, kjer so gasilci predstavili svoje delo na intervencijah po posameznih sklopih.

Gasilci so svoje znanje izpopolnjevali po posameznih točkah. Preko posameznih vajah nas je popeljal poročnik za izobraževanje, Tomaž Žagar.

V Gasilski zvezi Laško deluje kar nekaj enot gasilcev, ki s svojim znanjem odlično pripomorejo k skrbi za varnost občanov.

Z gasilci pa dobro sodeluje tudi Občina, ki skrbi predvsem za finančno zaledje, s čimer gasilcem zagotavljajo dobro pripravljenost na intervencijah, hkrati pa Občina deluje tudi preko Civilne zaščite Laško.  O tem kako skrbni so gasilci v Laškem priča tudi število opravljenih intervencij.

Naša ekipa se je na dogodku pomešala tudi med tečajnike, kjer smo jih povprašali, kaj so počeli ter kaj je tisto, kar od tovrstnih tečajev odnesejo.

Gasilci pa so poleg izobraževanja za svoje tečajnike pripravili tudi preizkušnjo za najmlajše gasilce ter predstavitev delovanja Radio kluba Laško. Zanimalo nas je, kakšno je zanimanje mladih za gasilstvo in, ali le to v zadnjih letih narašča.

Tovrstni dogodki nosijo izjemen pomen tudi zaradi prikaza delovanja gasilskega dela občanom in občankam, saj se kraj kot tak preko ogleda vaj osvešča o pomenu delovanja gasilcev.

Gasilci ob reševanju mnogokrat žrtvujejo lastna življenja. So novodobni heroji, katerih pomena se zavemo šele kadar pride do nesreče. Kaj je tisto, zaradi česar so se odločili postati gasilci, smo preverili na terenu.

Če v zadnjih časih mladi s kinematografskih platen najraje zrejo junake, ki rešujejo svet pred katastrofami, pa so gasilci tisti pravi junaki, ki jih je moč videti v realnosti. In če jim naša varnost predstavlja najpomembnejše vodilo, je prav, da se pomembnosti njihovega dela zavemo, še več, da jih s prisotnostjo na njihovih dogodkih tudi podpremo.

Z gasilskim pozdravom, na pomoč!

 

Špela Juhart

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik