Doma Kultura Mednarodni dan muzejev

Mednarodni dan muzejev

1419

18. maj od leta 1977 velja za Mednarodni dan muzejev. Številni muzeji takrat pripravijo različne dogodke in ugodnosti. Letošnja tema je Muzeji kot kulturna središča. Prihodnost tradicije.

Vloga muzejev se je do danes zelo spremenila. Ti postajajo čedalje bolj dostopni za različne generacije, interaktivni, prilagodljivi, mobilni in usmerjeni k družbi. Muzejske razstave ne temeljijo več toliko na predstavitvi določene vsebine temveč na tem, da bo posameznik razstavo izkusil in doživel.

Muzeji omogočajo nadgrajevanje formalnega izobraževanja. Pri tem ponujajo različne načine učenja, uživanja in razpravljanja. V muzejih se poslužujejo novih pristopov, ki so bližji sodobnim obiskovalcem, kar dokazujejo tudi podatki, ki kažejo povečan obisk. Zmotno je namreč mišljenje, da muzeji sodijo le v preteklost. Sodobni muzeji niso več le prostor razstavljenih zbirk in učenja ampak so tudi prostor, v katerem je zaželeno družbenokritično mišljenje, postavljanje aktualnih vprašanj, zbiranje in druženje obiskovalcev.

Namen muzeja ni samo, da zbira, restavrira in razstavlja predmete ampak tudi, da znanje, dokaze in predmete predstavi ljudem različnih starosti ter jih tako izobražuje in omogoča, da sodelujejo v znanju in kulturi.

V lanskem letu je več kot 40.000 muzejskih instituciji praznovalo mednarodni muzejski dan v več kot 158 državah po svetu. Tudi v letošnjem letu bo okoli 60 slovenskih muzejev in galerij obeležilo mednarodni muzejski dan, s prostim vstopom in različnimi dogodki ter popusti. Njihove programe si lahko pogledate na spletni strani International Council of Museums.

Nina Tovornik Jurgelj

Vir: Bizjak, V. (2015): Vloga muzeja pri spoznavanju kulturnozgodovinske dediščine Emone v petem razredu osnovne šole. Magistrsko delo, Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Černe, M. (2018): Sodobni muzej je svobodno ozemlje. Pridobljeno 15. 5. 2019, https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/sodobni-muzej-je-svobodno-ozemlje/455305; International Council of Museums (2019): Mednarodni muzejski dan 2019. Pridobljeno 15. 5. 2019, http://www.icom-slovenia.si/novice/novica/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=248&cHash=420044824040afbee2a918b71128bd76.