spot_img

Izbrani zmagovalci razpisa za Ureditev starega mestnega jedra Laško

Občina Laško je v januarju odprla razpis za natečaj Ureditev starega mestnega jedra Laško. V februarju so kandidatom predstavili naloge natečaja in lokacije. Kandidati so nato morali do konca marca oddati natečajne elaborate. Na Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije je prispelo 9 natečajnih elaboratov.

Namen natečaja je bil urediti in prenoviti javne površine starega mestnega jedra na delu:

  • Trubarjevega nabrežja pod občinsko zgradbo,
  • Savinjskega nabrežja pod Hotelom Savinja,
  • Mestne ulice in delu Kidričeve ter Trubarjeve ulice,
  • Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga.

Prav tako pa so bili cilji natečaja urediti javne površine za pešce in promet (kolesarski, motorni, mirujoči promet, intervencija, dostava), urediti povezave med območji, določiti ureditev drugih površin (urbana oprema, zasaditev dreves) in nadgraditi privlačnost in prijetnost okolja za prebivalce in turiste glede bivanja, komercialnih in prostočasnih dejavnosti.

Komisija za ocenjevanje je med devetimi kandidati podelila dve priznanji in tri nagrade. Nagrade so prejeli:

1. mesto: Matevž Zalar – Samozaposleni v kulturi, arhitekt. Avtorji so: Matevž Zalar, Miha Munda, Rok Staudacher, Lev Rahovsky Šuligoj, Tadej Urh, Ambrož Bartol in Jana Kozamernik. Vrednost nagrade je 5.400 €.

2. mesto: ATELIERarhitekti d.o.o. Avtorji so: Jurij Kober, Maja Kovačič, Peter Plantan, Tanja Paulin, Urša Podlpinik, Ina Radšel, Andrea Šepić, Iztok Kavčič in Simona Maksimović. Vrednost nagrade je 4.400 €.

3. mesto: Ravnikar Potokar Arhitekturni Biro d.o.o. Avtorji so: Robert Potokar, Ajdin Bajrović, Virginia Vrecl, Matej Fornazarič, Javier Carrera, Mina Gutović, Tina Gradišer, Jernej Borko in Tanja Simonič Korošak. Vrednost nagrade je 3.400 €.

O izbrani ponudbi oz. izbranem natečajnem elaboratu je ocenjevalna komisija ugotovila, da izpolnjuje kriterije in pričakovanja razpisa. Rešitve delujejo resno in izvedljivo, brez pretenzij po nepotrebnem dodajanju in krašenju. Umirjena eleganca predlaganih rešitev ponuja nevtralen, pa vendar unikaten, sodoben paspartu za urbano življenje in razvoj mesta. Razrešuje zagate in dileme obstoječega, mesto očisti, resetira in ga s smiselnimi potezami, materiali in detajli ponovno poveže v celoto, so še zapisali na Občini Laško.

Zmagovalna investicija znaša 3,5 milijona €, cena projektne dokumentacija pa 252 tisoč €.

Člani komisije so bili: predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS) Matej Vozlič, univ. dipl. inž. arh., namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik) Franc Zdolšek, župan Občine Laško, članica (naročnik) Tina Rosina Košir, univ. dipl. prav., član (naročnik) Rupert Gole, univ. dipl. inž. arh., članica (ZAPS) dr. Ana Kučan, univ. dipl. inž. kraj. arh., namestnik članov (naročnik) Andrej Kaluža, univ. dipl. inž. stroj., namestnik članov (ZAPS) dr. Šenk Peter, univ. dipl. inž. arh., poročevalka A Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh., poročevalec KA Aljaž Babič, mag. inž. kraj. arh., izvedenka ZVKD Nataša Podkrižnik, univ. dipl. umet. zgod. in skrbnik natečaja Jernej Červek, univ. dipl. inž. arh.

Foto: Občina Laško. Pridobljeno 10. 5. 2019, https://www.lasko.si/sl/Spoznavanje dediščine okoli nas. Pridobljeno 10. 5. 2019, http://www.zvkds.si/en/entityform/501.

Nina Tovornik Jurgelj

Vir: Občina Laško. Pridobljeno 10. 5. 2019, https://www.lasko.si/sl/.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik