spot_img

Evropske volitve letos zaznamovale tudi Laško

Približuje se dan, ko bo Evropa glasovala na evropskih poslanskih volitvah,  ki bodo potekale od 23. do 26. maja.

Zadnje evropske volitve so potekale leta 2014 in so bile največje istočasne nacionalne volitve doslej.

Slovenija z glasovanjem za evropske volitve odloča o tem, kakšno Evropo si želimo, kako se bo Evropa v prihodnjih letih odzvala na naše pomisleke glede delovnih mest, gospodarstva, varnosti, migracij in podnebnih sprememb. Evropske volitve pomembno vplivajo na spremembe v našem življenju in prav je, da svojo glas oddamo tudi mi.

Letošnje evropske volitve pa bodo zaznamovale tudi mesto Laško. Prvič se je namreč zgodilo, da bo kot kandidatka na evropskih volitvah nastopila tudi Laščanka, Neva Grašič, ki smo jo v našem uredništvu  povprašali zakaj se je sploh odločila za takšen korak.

Evropo moramo jemati kot svojo in ravno zaradi tega je pomembno, da sodelujemo ne samo na lokalnih in državnozborskih, temveč tudi na evropskih volitvah.

In kako lahko to storite?

Obstaja nekaj skupnih pravil glede volitev, vendar so med državami tudi razlike, na primer glede možnosti glasovanja po pošti ali iz tujine.

Podrobnosti, na primer o tem, kdo so kandidati in kje bo vaše lokalno volišče, bodo objavljene postopoma. Najnovejše podatke ima volilni organ v vaši državi.

Če živite v drugi državi EU, lahko glasujete za kandidata v tej državi. Morda pa vaša država izvora dovoljuje glasovanje iz tujine; v tem primeru lahko verjetno glasujete tam namesto v državi, kjer živite. To možnost preverite pri svojem veleposlaništvu. Seveda lahko glasujete le enkrat. Glasujete torej bodisi v svoji matični državi bodisi v državi, kamor ste se preselili, ne pa v obeh.

Volilni postopek ni bistveno drugačen kot pri volitvah v državni zbor. Enako velja za kandidiranje, pri čemer se voli le osem poslancev, ki jih lahko predlagajo politične stranke in volivci. Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Poslanske mandate deli državna volilna komisija, ker je Slovenija za te volitve ena sama volilna enota. Potrditev mandata poslanca poteka znotraj države in tudi v evropskem parlamentu. Državni zbor potrdi izvolitev poslancev enako kot mandate svojih poslancev. Po opravljeni verifikaciji predsednik državnega zbora obvesti predsednika evropskega parlamenta o izidu volitev. Evropski parlament mora biti obveščen o vsaki spremembi stanja, tudi o morebitnem prenehanju mandata poslanca.

Za konec poudarjamo, da je naša ekipa strankarsko neodvisna in da smo prispevek za vas ustvarili zgolj kot poziv na evropske volitve, v katerem vas na volitve poziva tudi prva kandidatka za evropske volitve, ki prihaja iz našega malega mesta, kar za nas predstavlja nov mejnik.

Glasujte in pomagajte oblikovati prihodnost Evrope!

(Špela Juhart)

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik