spot_img

Turistično društvo Laško skozi 130 let

Leto 1889 je bilo za Laško pomembno. To leto smo namreč pred natanko 130 leti postali bogatejši za današnje Turistično društvo Laško, ki skozi celotno zgodovino skrbi za prekrasen izgled kraja, hkrati pa kulturno in družbeno življenje Laščanov dopolnjuje z raznolikimi dogodki in prireditvami.

Naslovna stran pravil olepševalnega društva

In kako se je vse skupaj začelo? Leta 1888 se je peščica uglednih laških tržanov zbralo v ustanovnem odboru olepševalnega društva v Laškem. Ker je bilo takrat Laško kot vsa mesta naše male dežele del Avstro-Ogrske, je olepševalno društvo posledično nosilo ime Verschönerungsverein. Sestavili so društvena pravila in jih poslali cesarskemu namestništvu v Gradec, kjer so po dopolnitvi, 22. aprila leta 1889, prejeli potrditev za ustanovitev društva. Ta datum, kot je zapisal Jure Krašovec, velja kot nastanek laškega olepševalnega, pozneje olepševalnega in tujskoprometnega in sedanjega turističnega društva.

Takratno olepševalno društvo je v vseh svojih letih obdobja Avstro-Ogrske skrbelo za urejanje Laškega. Prenovili in uredili so mnogo sprehajalnih poti, postavili kopalne ute na levem bregu Savinje, sanirali ceste, ki jih je uničil hudourniški potok, zasadili drevorede, vedno znova pa pogozdili Hum, ki je leta 1859 zgorel v požaru. Olepševalno društvo je poskrbelo tudi za realizacijo ustanovitve društvenega domoznanskega muzeja, današnjega muzeja v Laškem.

Prva svetovna vojna je terjala svoje posledice, kar se je v naši državi zrcalilo predvsem kot zaostalost na ekonomskem in gospodarskem področju. 7. marca 1919 olepševalno društvo prevzame slovenski narodnjak, veletrgovec Konrad Elsbacher. Kljub temu, da je bilo družbeno in s tem turistično obdobje v Laškem po vojni na slabih temeljih, so v olepševalnem društvu še naprej skrbeli za pestrost dogodkov ter sanacijo stavb in okolja. V tem obdobju je lastnik tovarne umetnega škrilja skupaj z olepševalnim društvom postavil tudi črni most nad izlivom potoka Žikovca nad Savinjo, ki so jo tržani hudomušno poimenovali »šajspoh«. Ravno takrat je hkrati počasi usihalo tudi damsko in moško kopališče na Savinji, saj kopališki uti svojemu namenu zaradi vse bolj onesnažene reke tudi nista mogli več služiti.

V kasnejših obdobjih so Laško skozi oči družbenega in kulturnega dogajanja, osvetljevali Sokoli in Orli, ki so skrbeli za pestrost dogodkov, s tem pa v Laško poleg lokalnega prebivalstva privabili vse večje število turistov.

Turistični zemljevid ob križišču pri železniški postaji (fotografijo prispeval Jože Benedek)

Pred vojno so obudili tudi stare šege, kot je jurjevanje, za katerega je bil zaslužen predvsem nadučitelj Juro Kislinger. Lahko bi dejali, da je bilo olepševalno društvo ključni člen za sooblikovanje podobe današnjega turističnega Laškega. Obnovili so sprehajalne poti, steze in razgledišča, na novo uredili muzejsko zbirko, pred železniško postajo postavili vremensko hišico ter napisali turistični zemljevid ob križišču pri železniški postaji.

Po drugi svetovni vojni so se ponovno omajali sterbri turistične podobe Laškega. Država je bila hermetično zaprta, domačega turizma je bilo zgolj za ščepec, zdravilišče pa je prva leta skrbelo le za borce in aktiviste. V Laškem je olepševanje prevzelo nalogo odstranjevanja ruševin, izboljšavo javnih objektov, med tem ko turizem v samem začetku za sistem ni predstavljal pomembnejšega sektorja. Po vojni je turistično društvo sprva vodil dr. Ivan Lovšin, kasneje upravnik hotela Savinja, Franc Jelen in nato Juro Kislinger. Uredili so senčni vrt hotela Savinje, cvetlični vrt pred osnovno šolo, in smrekov nasad blizu gradu Tabor.

Edo Jelovšek je bil mnenja, da je bilo to za društvo, ki bi se naj ukvarjalo s turizmom, preskromno, saj je ob tem zapisal: »Društvo ni več našlo pravega razumevanja, kot ga je imelo prej, ko je bilo desna roka vsakokratnih občinskih uprav.«

Turistično društvo pa je bilo tudi idejni začetnik današnje prireditve Piva in cvetja, ki se je začela na pobudo Hortukulturnega društva Laško. Takratni predsednik hortikulturnega društva in direktorja pivovarne, Ivan Vodovnik, je namreč leta 1963 prvič organiziral razstavo cvetja. Iz tega je vzklila ideja o prazniku »Cvetja in piva«, ki so ga prvič priredili leta 1964.

Povorka prvotnega dogoodka “Cvetja in piva”

Turistično društvo Laško je v tem obdobju zaživelo in se razcvetelo v vsej svoji veličini. Hkrati je prispevalo tudi za to, da so lahko delovala tudi druga društva. Prispevali so denar za popravilo Kulturnega doma v Laškem, subvencionirali so tudi planinsko društvo Laško za dom na Šmohorju, čebelarjem za postavitev razstave ter krajevni skupnosti Laško za asfaltiranje Aškerčevega trga ter krajevni skupnosti Marija Gradec za enak namen. Prispevke so darovali tudi godbi, pevskemu društvu TIM ter hortikulturnemu društvu. Takrat je društvo vodil Miha Prosen, direktor laškega zdravilišča.

Osamosvojitev in življenje v lastni državi pa sta prinesla kar lepo število sprememb. Turizem v Laškem je po »tretji vojni« postal t.i. gonilo kraja. Poslovili smo se od »Doma Dušana Poženela« in pridobili Kulturni center Laško. Zdravilišče Laško se je iz rehabilitacijskega centra razvilo v sodoben center zdravstvenega turizma, dobili pa smo tudi dvorano Tri lilije. Svojo miselnost so takorekoč spremenila tudi različna društva, saj so bila bolj usmerjena in naklonjena turizmu. Turistično društvo je po vojni še vedno stremelo k organiziranju dogodkov ter prireditev, kot največja, je še do danes obveljala Pivo in cvetje, od katere se danes ohranja predvsem t.i. »Dan Laščanov«.

Jure Krašovec je ob zaključku knjige »Laško v turističnem zrcalu« leta 1999 zapisal:

»Štiri letni časi v laškem postajajo resničnost, čeprav ne kot Vivaldijeva skladba. Pomlad Laško praznuje s pustovanjem in obhodom Zelenega Jurija, poletje se razbohoti s »Pivom in cvetjem«, jesen nam z rujno kaplico in šopkom prireditev ozaljša Martinovo, letos pa bo zimski čas s skokom v novo leto in za mnoge tudi v novo tisočletje zaznamovalo Silvestrovanje na prostem.«

Pa se dotaknimo še nekaj zadnjih let, ki so prinesla pomembne spremembe pri organiziranju in izvajanju turizma v Laškem. Z ustanovitvijo STIK-a je le-ta prevzel pomemben del zadolžitev društva, društvo pa se je tudi umaknilo iz organizacije prireditve »Pivo in cvetje«, saj je vodilno vlogo prevzel glavni pokrovitelj.

Prireditev “Laško med obema vojnama” (foto: Boris Vrabec)

Kljub temu danes Turistično društvo Laško sledi začrtanim ciljem svojih predhodnikov. Četudi zaradi sprememb naravnanosti in sofinanciranja društev nima več glavne naloge »mecenstva«, pa le to skrbi za njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje. Vsako leto namreč organizira Olepševalno akcijo, s katero pozove Laščane in Laščanke k vrednotam skrbi za okolje ter izgled našega malega mesta. Lani so na novo začrtali smernice z veliko prireditvijo »Laško med obema vojnama«, kjer skupaj z društvi iz Laškega organizirajo enodnevno prireditev, ki vsako leto privabi vse več lokalnih in tujih obiskovalcev, hkrati pa Laško za en dan vrne v dotično izbrani čas, kjer se v stilsko tematiko obdobja vživi vse več krajanov. Turistično društvo v zadnjem obdobju za krajane in krajanke organizira tudi brezplačna vodenja po mestu ter z organizacijo Kavarniških večerov skrbi, da ne pozabimo na ljudi, ki so v preteklosti oblikovali naše mesto.

Letošnje leto so se v turističnem društvu posodobili tudi z novim upravnim odborom, ki ga sestavljajo Boštjan Vrščaj kot predsednik, Petra Velikonja, Mojca Leskovar, Nina Pader, Marjan Salobir, Jurij Šuhel, Nataša Padežnik, Špela Juhart ter Miha Mirt.

Če je društvo v preteklosti skrbelo za izgled, kulturo in utrip družabnega življenja v Laškem, bi lahko dejali, da je turistično društvo kot tako dalo obličje našemu malemu kraju na sotočju dobrega. Danes v društvu predvsem želijo povezovati društva naše občine ter skupaj z zainteresiranimi sooblikovati obličje malega zelenega mesteca ob Savinji.

(Špela Juhart)

Fotografije so last Gregorja in Suzane Podkrižnik, Marine Pokleka in Jožeta Benedeka

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik