Laško se že nekaj let trudi postati vplivna turistična destinacija, kar mu v zadnjem času tudi uspeva. Konec koncev jih je za eno vodilnih turističnih destinacij Slovenije označila tudi Slovenska turistična organizacija – STO. Na globalni in državni ravni je sicer že kar nekaj let poudarek na trajnostnem razvoju turizma. K »zelenemu turizmu« stremi tudi Laško, zato se je vključil v zeleno shemo turizma.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter  skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Župan občine Laško, Franc Zdolšek, je leta 2015 podpisal zeleno politiko, leto za tem pa je Laško po obsežnejšem ocenjevanju dobilo znak Slovenia Green Bronz.

V sklopu Slovenia green so v Laškem od junija do septembra 2018 izvajali anketo tako med obiskovalci kot domačini Laškega. Laško je namreč ponovno pod drobnogledom ocenjevalcev, saj destinacija želi obnoviti omenjeni znak. Ena od nalog, ki jih je zato potrebno opraviti, je tudi anketiranje.

Ankete je sicer analizirala Sabina Seme, zelena koordinatorka destinacije Laško. Del ekipe, ki dela na tem, da Laško ostaja zelena turistična destinacija, pa so tudi dva predstavnika Občine Laško – Luka Picej in Aljaž Krpič, predstavnik Komunale Laško – Marjan Salobir, in zaposleni STIK-a, Marina Bezgovšek, Tomaž Majcen, do konca februarja 2019 Janja Urankar Berčon in sedaj Tina Belej.

Odziv na anketo je bil dober

Kot nam je pojasnila Semetova, so prebivalce anketirali na različnih dogodkih v organizaciji STIK-a Laško in preko spletne ankete, ki je bila dostopna celoten čas anketiranja. Pri obiskovalcih pa so bili pozorni, da so zajeli tako tiste, ki so bili v destinaciji Laško samo na enodnevnem izletu kot tudi tiste, ki v Laškem bivajo dlje časa.

»Pri zbiranju podatkov za obiskovalce sta nam v veliko pomoč bila naša dva največja nastanitvena ponudnika – Thermana Laško in Rimske terme, ki sta svojim gostom ankete predala ob prihodu ali odhodu iz hotela,« je povedala Semetova, enodnevne ankete pa so razdelili obiskovalcem ob obisku Pivovarne Laško. Vsi obiskovalci so ob predani rešeni anketi prejeli tudi manjšo pozornost – razglednico Laškega.

Zbrali so 303 ankete izpolnjene s strani obiskovalcev in 158 izpolnjenih anket s strani domačinov. »Z odzivom smo bili zadovoljni, zdel se nam je dober, zbrali smo namreč več rešenih anket kot z enakim anketiranjem pred tremi leti,« je sklenila Sabina Seme.

Laščani podpirajo razvoj turizma

Kot je pokazala omenjena anketa, skoraj vsi anketiranci, kar 96 % njih, podpirajo turistični razvoj destinacije Laško. Večina anketirancev je tudi  mnenja, da turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo in dediščino Laškega. Zaradi turizma napreduje lokalno prebivalstvo, je prepričana večina, do neke mere pa turizem vpliva tudi na ohranjanje narave. Po mnenju Laščanov ima torej od turizma in turistov veliko koristi tudi lokalna skupnost in nič nenavadnega ni, da zato verjamejo, da je bolje, da se v Laškem razvija turizem, kot katera druga panoga. Vseeno pa Laško čaka še nekaj dela, da bo na vseh ravneh zadovoljstvo še večje.

Domačini so sicer v večini zadovoljni z delom STIK-a, in verjamejo, da ima lokalna skupnost precej koristi od turizma. Dobra polovica jih celo meni, da imajo od turizma koristi oni kot posamezniki. Prav tako dobra polovica vprašanih meni, da so dovolj vključeni v razvoj turizma in imajo dovolj vpliva na razvoj le-tega v Laškem. Polovica vprašanih meni, da o vseh ukrepih, povezanih s turizmom in o celotnem turističnem udejstvovanju vedo dovolj.

Negativni vplivi turizma

Kot vsaka dejavnost, tudi turizem ni imun na negativne vplive, ki nastajajo zaradi njegovega delovanja. Če Laščani že ne menijo, da je v Laškem preveč turistov, niti v glavni sezoni ne, pa jih je več prepričanih, da razvoj turizma povzroča prometne težave na destinaciji. Nič nenavadnega, glede na to, da se je kar 60% vprašanih turistov po občini Laško gibalo z avtomobilom, taksiji ali organiziranim avtobusnim prevozom. Vseeno pa težava ni prevelika, saj jih je 40% uporabljajo t.i. mehke oblike mobilnosti, torej so po destinaciji hodili peš ali se vozili z javnim prevozom oz. kolesom.

Drugi problem, ki so ga izpostavili domačini, pa je, da razvoj turizma do neke mere vpliva tudi na onesnaženje kraja. Kljub temu so domačini prepričani, da v občini Laško pozitivni učinki turizma odtehtajo negativne. V to je prepričanih kar 77% vprašanih.

Je razvoj turizma v Laškem trajnosten?

Trajnostni turizem je takšen, ki deluje ekološko in zeleno ter stremi k temu, da bodo kakovostno destinacijo, naravo in deželo samo »prevzeli« tudi naši zanamci. Destinacije, ki sodelujejo v sklopu sheme Slovenia green, tako skušajo tudi v smislu turizma delovati ekološko in trajnostno.

Laškemu to očitno kar dobro uspeva, saj je kar 70% obiskovalcev opazilo trajnostna prizadevanja na destinaciji. Zadovoljni pa so tudi prebivalci občine Laško. Več kot polovica anketirancev (64%) je namreč mnenja, da turizem skrbi za varstvo in ohranitev narave destinacije Laško. Prav tako je več kot polovica vprašanih (63%) mnenja, da se zaradi turizma krepi in oblikuje ekološka zavest lokalnega prebivalstva.

V Laško se turisti radi vračajo

Turisti so s svojim obiskom na destinaciji najpogosteje zadovoljni, le majhen odstotek vprašanih Laško ni prepričalo. Je pa med turisti kar 25% povratnikov in skoraj 90% teh se je v Laško vrnilo že večkrat.

In zakaj turisti občiščejo Laško? Po njihovih odgovorih lahko ugotovimo, da največkrat zaradi obiskovanja znamenitosti v občini Laško, veliko jih koristi tudi zdraviliške in zdravstvene storitve v Thermani in Rimskih termah, le 7% jih pride zaradi obiska prijateljev ali sorodnikov, le 2% pa jih občišče občino Laško zaradi poslovnih razlogov.

Dokler so V Laškem, pa se najpogosteje sproščajo s plavanjem in wellness storitvami, hodijo na pohode in kolesarijo ali pa raziskujejo znamenitosti. Če se odpravijo še kam iz Laškega, največkrat izberejo Celje in Ljubljano.

Turisti so v Laškem relativno zapravljivi

Povprečni turist v Laškem zapravi na dan 124 €, je pokazala analiza odgovorov. Sicer pa se v Laškem zadržuje daleč največ tistih, ki na dan zapravijo 50 do 200 €, mnogo manj je tistih, ki porabijo na dan od 200 do več kot 400 €, najmanj pa tistih turistov, ki zapravijo manj kot 50 €.

Na drugi strani je povprečna poraba enodnevnega gosta 36 €, večina jih porabi manj kot 25 €, zelo redki pa so tisti, ki porabijo 100 ali več evrov.

Sklenemo lahko, da je turizem za občino Laško dobra naložba v različnih pogledih, ki je tudi relativno donosna. Laško kot destinacija pa si prizadeva, da bi bil tukajšnji turizem zares zelen in trajnosten. Upamo lahko, da bo tako tudi ostalo. (Maja Horvat)