spot_img

Spremembe v šolskem sistemu so nujne

Nedolgo nazaj je po spletu začela krožiti peticija o spremembi šolskega sistema. V njej so predlagani ukrepi, kot so zmanjšanje obsega snovi in domačih nalog, ukinitev nacionalnega preverjanja znanja ter mature v obstoječi obliki, zamenjava številčnega ocenjevanja z opisnim ter uvajanje sprejemnih izpitov za srednje šole in fakultete. Omenjajo tudi več športa, zmanjšanje števila otrok v razredih, ničelno toleranco do psihičnega in fizičnega nasilja ter še marsikaj. Peticijo so ustvarili v Društvu Svet staršev, mi pa smo se o spremembah pogovorili tudi z Markom Sajkom, ravnateljem OŠ Primoža Trubarja Laško.

Pričakujejo spremembe

Nataša Šram, predsednica društva Svet staršev, je za TV Laško pojasnila, da so vsebino peticije ustvarili tako, da so opravili veliko terenskega dela, skozi katerega so opazovali učence, učitelje, starše, ravnatelje in strokovno osebje. »Glede bolj perečih točk so tudi učitelji sami pristopali do nas in nam sugerirali, kje so glavni problemi šolstva,« je še dodala.

Kot je povedala, je peticija prvotno zajemala 40 strani. Po pregledu so naredili 10 točk, nato 13, končna verzija jih ima 14. »Pridobili smo mnenja staršev in učiteljev in ob tem napisali poziv ministrstvu,« je njihovo delo opisala Šramova.

In kakšna so pričakovanja? »Pričakujemo odprt dialog in resne spremembe. Mi smo na njih pripravljeni, pa so tudi ostali? Minister prijazno pove, da ima vrata odprta. To nas veseli in upamo na čim hitrejše spremembe -evalvacijo in posodobitev šolstva,« je zaključila Šramova.

V 26 urah so zbrali 9.540 podpisov, do tega trenutka (5. 2., 15.30h) pa je zbranih 20.822 podpisov.

Predlogi so všečni, vendar težko izvedljivi

Z Markom Sajkom, ravnateljem OŠ Primoža Trubarja Laško, smo šli čez vse točke peticije in ugotovili, da so le-te zelo všečne, vendar jih je težko implementirati, sploh brez več denarja.

»V Sloveniji je 450 šol in vsaka težave rešuje po svoje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa ni dovolj odzivno na težave na terenu. Spremembe so sicer potrebne, vendar je reševanje s pomočjo peticije napačna pot,« pravi Sajko. Sicer pa se s številnimi točkami v peticiji strinja.

Obseg snovi bi se moral zmanjšati

Peticija predvideva zmanjšanje obsega snovi in s to točko se ravnatelj OŠ Laško strinja. »V današnjem svetu, ko so vse informacije na dosegu roke, snov ki jo učimo v razredih ni več najpomembnejša, vseeno pa obstajajo vsebine, ki jih je nujno potrebno obdelati. Večji poudarek bi sicer morali dati na kreativnost, komunikacijo in tovrstne vsebine.«

Z zmanjšanjem obsega domačih nalog, ki ga predvideva peticija, pa se Sajko strinja zgolj do neke mere. Pravi namreč, da je namen domače naloge to, da otroci vadijo snov, zato je ta nujno potrebna. Pravi pa, da je po drugi strani vseeno potreben razmislek, koliko naloge je potrebne in kako jo zastaviti in razporediti.

Marko Sajko, ravnatelj OŠ Laško pravi, da je takšno ali drugačno ocenjevanje nujno potrebno. (Foto: Maja Horvat)

Ocenjevanje je nujno potrebno

»Nisem privrženec Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), saj se je njegov smisel izgubil,« je zatrdil naš sogovornik in s tem izrazil strinjanje s predlogom. Ob enem pa dodal, da bi sicer, če bi se NPZ-ji izvajali pravilno, bili zelo uporabni za preverjanje znanja učencev. Vsekakor pa se ne smejo uporabljati za primerjavo uspešnosti šol in podobno, kot se danes. »Večkrat, kot o tem, učenci katere šole imajo boljše ocene, bi se morali pogovarjati o napredovanju in dodani vrednosti šolskega dela. Po mojem mnenju ima namreč socialno okolje pomemben vpliv na izobraževanje, zato tovrstno ocenjevanje šol ni primerno,« pravi.

Tudi o sprejemnih izpitih ni povsem prepričan. Zaveda se namreč, da je po eni strani potrebno narediti izbor, po drugi strani pa ta nikoli ni pošten.

Peticija sicer predvideva, da bi formativno ocenjevanje nadomestilo številčnega, vendar Sajko meni, da to ne bi bilo ravno enostavno. »Da bi vpeljali formativno ocenjevanje, bi bilo potrebno urediti veliko stvari, v prvi vrsti že pravilnik,« pravi in dodaja: »Formativno ocenjevanje je sicer korak naprej, vendar je potrebno premisliti na kakšen način ga vpeljati in se tega lotiti postopoma. Dejstvo pa je, da bo takšno ali drugačno ocenjevanje ostalo, saj so ocene potrebne.«

Več gibanja – bolj prijazna šola

Ravnatelj OŠ Laško podpira idejo, da bi bilo v šoli več gibanja, vendar opozarja, da je za to potrebnih več učiteljev in strokovnjakov, kar pa zahteva tudi več denarja. »Če se finančna sredstva ne bodo spremenila, ne bomo mogli spremeniti načina dela,« pojasnjuje.

Po njegovem mnenju bi učenci sicer potrebovali mnogo več ur vzgojnih predmetov, kot so – poleg gibanja – tehnika, glasba, likovni pouk… prav teh ur torej, katerih število se manjša. Sprašuje pa se, kako to doseči. Za več gibanja pa bi denimo lahko poskrbeli s prilagojenimi učilnicami ter prilagojenim izvajanjem pouka. Gibanje sicer skušajo izpostavljati v podaljšanjem bivanju, vendar se mu ta način ne zdi primeren.

Povezovanja je premalo

Povezovanja med predmeti bi lahko in moralo biti več, pravi Marko Sajko. Prav tako bi moralo biti več medgeneracijskega povezovanja, potrdi naš sogovornik ideje iz peticije. To se na OŠ Primoža Trubarja Laško sicer trudijo izvajati preko različnih projektov. Eden takšnih je bil denimo dobro poznan vseslovenski projekt Simbioza ali pa nek projekt, skozi katerega so otrokom svoje otroštvo, odraščanje in življenje skozi pogovor približale starejše osebe. Vendar je tega premalo. Na drugi strani pa učni načrti zahtevajo, da se določena snov, ki bi bila sicer prekinjena zaradi tovrstnih projektov, predela in spet smo v začaranem krogu.

Podobno je pri izobraževanju učiteljev. »Učitelji bi se morali več izobraževati, saj se stvari hitro menjajo, učitelji pa bi morali biti v trendu,« je prepričan Sajko. Ironija pa je, da se je količina denarja, ki je namenjena šolam, v zadnjih letih zmanjšala za 25%. To se seveda v največji meri pozna prav na izobraževanjih.

Veliko šol in tudi samo Ministrstvo se obrača k evropskim sredstvom in projektom, Sajko pa pravi, da kolikor je to že dobro, ni nujno, da so ta izobraževanja ravno tista, ki jih učitelji potrebujejo.

V OŠ Primoža Trubarja Laško je okrog 8% otrok s posebnimi potrebami. (Foto: Maja Horvat)

Otroci s posebnimi potrebami

Peticija zahteva enakopravno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v učni sistem. Tudi v Laškem je takšnih otrok okrog 8%. »Ko dobimo odločbo glede kakšnega otroka, se jo venomer trudimo spoštovati,« pravi naš sogovornik. Dodaja pa, da takšni otroci potrebujejo veliko več dela ena na ena, za kar pa žal ni dovolj sredstev in so tako prikrajšani. »Za razliko od nekdaj, se danes otroci s posebnimi potrebami vključujejo v razred, kar je dobro, vendar bi zato potrebovali tudi dodatne strokovne ure, za kar pa ni dovolj možnosti,« dodaja.

Sicer pa pravi, da ga za številne med temi otroki ne skrbi pretirano, saj je prepričan, da se bodo nekateri kasneje v življenju še bolje znašli od ostalih.

Velik problem je spletno nadlegovanje

»Vsakič, ko pride do fizičnega nasilja, se ukrepa,« je zatrdil Marko Sajko, ko sva se dotaknila zahteve po ničelni toleranci do fizičnega in psihičnega nasilja. Psihično nasilje pa je težje opaziti in sankcionirati. Kadarkoli zasledijo kakršno koli obliko psihičnega nasilja pa sicer ukrepajo. Največji problem je prav psihično nasilje preko spleta, je prepričan naš sogovornik.

Na OŠ Laško sicer v ta namen izvajajo veliko preventivnih dejavnosti. O tem se tedensko pogovarjajo in spodbujajo učence naj povedo, če bodo imeli težave. V 6. in 7. razredu potekajo preventivne delavnice, pa vnendar pogosto psihično nasilje ostaja spregledano, saj se otroci – še posebej dekleta – pogosto ne odločijo opozoriti na težave, ki jih imajo.

Peticije ne bo podpisal

Peticije ne bo podpisal, podpira pa večino njenih predlogov. (Foto: Maja Horvat)

Na tovrstne težave, ki so izpostavljene v Peticiji o spremembi šolskega sistema, ravnatelji ves čas opozarjajo Ministrstvo, pravi Sajko, sprememb pa ni. Posledično ta peticija ni nič novega, pa čeprav so predlogi v njej zelo všečni.

»Same peticije ne bom podpisal,« pravi ravnatelj, »ampak le zato, ker to ni pravi način za reševanje problemov. Prav pa je, da se o teh težavah pogovarjamo,« dodaja. Po njegovem mnenju društvo ni pravi naslov za reševanje takšnih težav. Rešitve bi morala iskati projektna skupine, ki jo bodo sestavljali stroka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter šolstvo, tega pa bi se morali lotiti na pravi način. »Na koncu pa se vseeno ne bo zgodilo nič, če se ne bodo pojavili vizionarji, ki bodo znali udariti z roko po mizi,« je zaključil.

Za konec pa je Marko Sajkoše dodal, da: »Slovensko šolstvo ni tako slabo, kot bi si mislili, je pa še veliko prostora za izboljšave. Težava je samo v tem, da se včasih ukvarjamo z malimi problemi, namesto, da bi se z velikimi.« (Maja Horvat)

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik