Doma Iz domačih krajev Kako je v Laškem poskrbljeno za invalide

Kako je v Laškem poskrbljeno za invalide

1380

Danes beležimo mednarodni dan invalidov. Dan obeležimo 3. decembra vsako leto že od leta 1992 dalje, z namenom, da bi v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje problematike povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v družbo.

Laško ima naziv »občina po meri invalidov« (OPMI) že od leta 2015. Na tem, da bi dobila ta naziv, je Občina začela delati na pobudo Društva invalidov občine Laško (DIO Laško) ter njihove krovne organizacije, Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) leto pred tem. Sicer pa ima laška občina več društev invalidov in oseb z različnimi motnjami, med drugim tudi Sonček, Vesele nogice – društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju…

»Nekaj invalidov je včlanjenih tudi v celjska društva – paraplegiki, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni…,« nam je zaupal Viktor Korun, tajnik DIO Laško. Po njegovih besedah društvo, čigar tajnik je, združuje predvsem delovne invalide. »Včlanjenih imamo 420 invalidov in 250 podpornih članov. V Rimskih Toplicah deluje še eno društvo, s približno 100 člani,« je še dodal.

V Sloveniji več kot 150.000 invalidov

Po podatkih, ki so jih na Statističnem uradu Republike Slovenije – SURS-u, objavili pred časom, je med prebivalci Evropske unije več kot 15 % invalidov. Med prebivalci Slovenije jih je okoli 12–13 %.   Uradnih podatkov o številu invalidov v Sloveniji ni, je pa to število ocenjeno na podlagi vpisov v registre posameznih kategorij invalidnosti. Predvideva se, da je v Sloveniji od 160.000 do 170.000 invalidov, od teh pa je okrog 5% takšnih z večjo telesno okvaro.

Med invalidi v Sloveniji jih je bilo konec leta 2017 delovno aktivnih 33.290, kar je za dobre 3 % več, kot jih je bilo pred enim letom in za skoraj 12% več, kot jih je bilo pred petimi leti, so zapisali na SURS-u. Po zadnjih podatkih je aktivnih nekoliko več invalidnih žensk kot moških.

Postorili marsikaj

Glede na to, da ima občina Laško naziv »občina po meri invalidov«, nas je zanimalo, kaj vse se je za invalide v Laškem naredilo v zadnjih letih.

Kot nam je zaupala Mojca Knez Jovan, višja svetovalka v Kabinetu župana, je Občina uresničila kar nekaj nalog iz akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini.

Med drugim so naredili nekaj dvigal za invalide – za Športno dvorano Tri lilije, v Zdravstvenem domu Laško,v tem času pa se zaključujejo tudi dela pri gradnji dvigala za invalide na večnamenskem objektu GD Rimske Toplice.

Na prehodih za pešce so bile za varno prečkanje invalidov na vozičkih izvedene prilagoditve cestnih robnikov. Tako so bili znižani robniki na treh mestih na Aškerčevi cesti v Rimskih Toplicah v neposredni bližini zdravstvene postaje. Robnike so prilagodili tudi po nekod v Laškem, in sicer na prehodu če most pri kapelici  sv. Janeza Nepomuka ter na Trubarjevem nabrežju.

Naredili so tudi nekaj izboljšav oz. prilagoditev za slepe in slabovidne. Poskrbeli so za vgradnjo zvočnega signala in tipke za slepe in slabovidne osebe na prehodu za pešce pri Zdravilišču Laško in pri super marketu TUŠ. Med izvajanjem obnovitvenih del na Trubarjevi ulici v Laškem, pa so se na prehodu za pešce pri pošti postavile taktilne oznake za slepe in slabovidne.

V Kulturnem centru so vzpostvili stranišče za invalide, prav tako so pri ureditvi kletnih prostorov Čebelarskega centra Laško poskrbeli, da so sanitarije prilagojene invalidom. V OŠ Rimske Toplice so naredili rampo za invalide, kar nekaj poti in objektov po vsej občini pa so prilagodili osebam z invalidnimi vozički.

Še je dovolj prostora za izboljšave

Kot je povedal Korun, je bil OPMI projekt zaključen leta 2015, kar pa ne pomeni, da je vse urejeno, saj obstaja monitoring vsako leto. »Formiran je bil tudi Svet za invalide pri občini Laško, ki ga vodi naš predsednik društva, Mihael Lončar. Svet skrbi za uresničevanje programa OPMI in je odprt za novosti in predloge oziroma kritike občanov,« je še dodal.

Tudi na Občini Laško se strinjajo, da še ni narejeno vse, kar bi lahko bilo, in da nas čaka še kar nekaj dela. Svet za invalide Občine Laško je na zadnji seji tako sprejel sklep, v sklopu katerega so invalidske organizacije v Laškem do konca minulega meseca Občini morale dostaviti informacije o zaznanih težavah v okolju, ki najbolj ovirajo življenje invalidov.

»Na podlagi ugotovitev bo Občina pripravila dopolnitev akcijskega načrta s prioritetami za reševanje problematike invalidov v občini Laško.  Na podlagi prioritetnega seznama nalog se bo v bodoče postavka proračuna, ki je namenjena za uresničevanje akcijskega načrta invalidov v občini Laško, vsebinsko dopolnila. Prvi uskladitveni sestanek med invalidskimi organizacijami in Občino Laško je predviden že v začetku meseca decembra 2018,« je zaključila Knez Jovanova.

V Laškem bodo praznovali

Zanimiva ročna dela izpod rok invalidov z občine Laško. (Foto: DIO Laško)

Člani DIO Laško so sicer precej aktivni. Med drugim sodelujejo v ribiških tekmovanjih, tekmujejo v pikadu – njihova ženska ekipa je denimo v pikadu letos zasedla drugo mesto na  državnem prvenstvu, pripravljajo različne razstave…

»Naš praznik, 3. december, bomo obeležili z druženjem s kulturnim programom in z manjšimi  darili za naše člane prostovoljce, ki aktivno delujejo v društvu,« je za konec za naše uredništvo povedal Viktor Korun. (MH)