spot_img

Biti starejša oseba v Laškem

V Domu starejših Laško je sicer nastanjenih 165 stanovalcev. (Foto: Dom starejših Laško)

Kakšno je življenje starejših v Sloveniji in Laškem? Prav v teh dneh je to najbolj »vroča« tema. Prihaja namreč  1. oktober, Mednarodni dan starejših. Tega praznujemo že vse od leta 1990, ko ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov na svojem 68. plenarnem zasedanju.

Letošnja tema mednarodnega dneva starejših so človekove pravice starejših. Ena od temeljnih človekovih pravic je tudi dostojno preživljanje starosti, bodisi v domačem okolju bodisi v ustrezni ustanovi – domu za starostnike.

V Sloveniji je bilo po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 1. januarja 2018 v javni mreži 123 domov za starostnike in posebnih socialnovarstvenih zavodov s skoraj 19.000 mesti. V 91 občinah je bila vsaj ena taka enota. Tudi na področju Laškega imamo eno takšno ustanovo – Dom Starejših Laško, ki obsega tudi oskrbovana stanovanja. Zanimalo nas je, kako poteka življenje tam.

Življenje v Domu za starejše je pestro

V Domu starejših Laško je nastanjenih 165 stanovalcev, v oskrbovanih stanovanjih pa 12, nam je zaupala Janja Podkoritnik Kamenšek, vodja Doma starejših Laško. Najstarejši stanovalec je star 97 let, najmlajša stanovalka pa 57 let. Povprečna starost stanovalcev je 79 let.

V domu se trudijo, da bi svojim stanovalcem čim bolj razgibali bivanje in jih podpirajo pri njihovih idejah, kako narediti njihovo življenje bolj zanimivo. V domu imajo tako starejši na voljo številne aktivnosti. Različne kreativne in druge delavnice, več skupin za samopomoč, tudi skupino za molitev, pojejo, balinajo, kuhajo in še marsikaj. Povezujejo pa se tudi z lokalno skupnostjo. Tako jih včasih obiščejo udeleženci aktivnosti v Hiši generacij Laško, enkrat mesečno pa imajo literarno uro v sodelovanju s Knjižnico Laško. Tudi za možnosti za gibanje je poskrbljeno.

Mednarodni dan starejših bodo obeležili na prav poseben način. Pripravljajo razstavo izdelkov stanovalcev. Otvorili jo bodo 1.10.. »Istega dne dopoldne pa imamo tudi že tradicionalne 7. športne igre stanovalcev,« je zaključila vodja doma.

Sicer, kot pravi Podkoritnik Kamenškova, polovica stanovalcev laškega doma starejših prihaja iz Upravne enote Laško, ostali pa iz okoliških občin. »Cena osnovne oskrbe znaša od  590€ dalje,« še dodaja.

Starost ni ovira za ples. (Foto: Dom starejših Laško)

Pomaga tudi Hiša generacij Laško

Pomemben doprinos h kvaliteti življenja starejših v Laškem prinese tudi Hiša generacij Laško. »Hiša generacij je leta 2005 bila odprta z namenom, da starejši v svojem domačem okolju prebijejo čim več časa in s tem podaljšajo odhod v institucionalne namestitve. Hkrati pa, da starejši kvalitetno preživijo svoj prosti čas, in da so aktivni člen družbenega dogajanja, nikakor pa ne odrinjeni na rob le-tega,« je za TV Laško pojasnila Petra Kolšek, koordinatorka aktivnosti v Hiši generacij.

Kot je pojasnila, so še vedno starejši oziroma zlata generacija osrednja točka pri načrtovanju aktivnosti njihovega medgeneracijskega centra. Le-ta je dobil ime Hiša generacij tudi zato, da se zlata generacija povezuje z mlajšimi generacijami, in da med njimi poteka obojestranski prenos znanj, spretnosti, veščin, predvsem pa druženja.

V letu 2017 je v Hiši generacij sodelovalo 39 prostovoljcev in kar 16 med njimi jih je bilo starih 65 ali več let. Med njimi so samo ženske.

Starejši lahko svoj čas kakovostno preživljajo tudi v Hiši generacij Laško, s katero se včasih odpravijo celo na kakšen potep. (Foto: Hiša generacij Laško)

Ankete, ki so jih izvajali letos, so sicer pokazale, da je starostna struktura njihovih obiskovalcev res raznolika. Anketirance so razdelili v 5 starostnih skupin in ugotovili, da je več kot polovica anketirancev (66%) starih med 61 in 80 let. Največ obiskovalcev sicer spada v starostno skupino 61 do 70 let, takoj za njimi so stari od 71 do 80 let, mlajše skupine so se uvrstile na nižja mesta. Hišo generacij Laško pa obiskuje tudi nekaj obiskovalcev starih nad 81 let. Kljub temu, da so starejše prostovoljke samo ženske, pa so obiskovalci obeh spolov, čeprav je treba priznati, da je žensk več.

Prebivalstvo se stara

Zgornja misel je dejstvo, ne le predpostavka.  1. januarja 2018 je bilo po znanih statističnih podatkih starejših 401.262 ali skoraj vsak peti Slovenec. 58 % teh oseb so bile ženske, kar ni presenetljivo, glede na to, da imajo le-te v povprečju daljšo življenjsko dobo od moških. V enem letu se je število starejših tako povečalo za 11.000.

Podatkov za leto 2018 iz občine Laško nimamo. Podatki iz leta 2016 pa kažejo, da je bilo takrat število živorojenih v občini nižje od števila umrlih. Povprečna starost občanov je bila 44,1 leta, kar je več od povprečne starosti prebivalcev Slovenije, ki je 42,9 let. Lahko je torej tudi pričakovati, da je število starejših večje, kot število mlajših. Oseb starih od 0 do 14 let je bilo tako leta 2016 13,9%, prebivalcev starih 65 let ali več pa 20,4%.

Kdaj si v resnici star?

Nam je najbližja opredelitev, da si star toliko, kot se počutiš, tako se ti lahko celo zgodi, da nikoli ne boš »star«. Pa vendar… V Sloveniji velja, da se za starejše prebivalstvo štejejo osebe starejše od 65 let.

Zaradi daljšanja življenjske dobe in sprememb v načinu življenja, pa vse več institucij ugotavlja, da bi lahko bila starostna meja postavljena pri višji starosti. V Sloveniji namreč lahko, po podatkih SURS-a, v letu 2015 rojen deček pričakuje, da bo živel 77,5 leta, deklica, rojena v Sloveniji v istem letu, pa 83,5 leta. Dolžina pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu se je namreč v zadnjih 25 letih v povprečju zvišala za 7 let.

Danes je tako 65-letnika pogosto težko oceniti za »starega«, saj njegov   način življenja prej spominja na 10 let mlajšo osebo. Na SURS-u tako ugotavljajo, da zaradi poznejšega vstopa mlajših na trg dela, podaljševanja delovne dobe, rojevanja pri višji starosti, vedno kasnejšega odhajanja mladih iz primarne družine ter čedalje daljšega življenja lahko pričakujemo, da se bodo sedanja razmerja med posameznimi položaji v družini oz. gospodinjstvu počasi, a vztrajno premikala v višje starosti.

Sklenemo lahko samo še z mislijo, da je staranje prebivalstva sicer res dejstvo in, kot kaže, neizbežno, toda če bomo spremenili miselnost, bomo odkrili, da to ni nujno zgolj problem, temveč tudi priložnost. (MH)

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik