spot_img

Mladi v številkah

12. avgusta je svetovni dan mladih, ki ga po vsem svetu praznujemo že 19 let. Ob tej priložnosti je Statistični urad Republike Slovenije (SURS) objavil statistične podatke povezane z mladimi, torej starimi od 15 do 29 let, ki se v večini nanašajo na leto 2017.

Konec leta 2017 je bilo mladih malo več kot 15% prebivalcev Slovenije ali drugače, dobrih 312.000 oseb. Za razliko od slovenskega povprečja, kjer je več žensk kot moških, je med mladimi ravno obratno.

Mladi se pozno odselijo od staršev

Kljub temu, da so v zadnjih letih popularna številna nekoliko drugačna imena, pa najpogostejši imeni med mladimi ostajata Luka in Anja. Mladi so v naši deželi na splošno zadovoljni s svojim življenjem. Kar 7% mladih je poročenih, še skoraj 5% pa jih živi v zunajzakonski skupnosti.

Večina mladih od 15 do 29 let še vedno živi s starši – dobrih 79%, kar je krepko višje, kot je povprečje v EU. Mladi se tako v povprečju od staršev odselijo pri dobrih 28 letih. Ženske se sicer odselijo nekoliko prej kot moški in sicer povprečno pri 27 letih, med tem, ko se moški v povprečju odselijo pri 29 letih.

V letu 2017 je bilo med mladimi 162.000 delovno aktivnih, stopnja delovne aktivnosti med njimi je bila tako več kot 51%. Med moškimi je bila nekoliko višja (55,1%) kot med ženskami (46,8%). Samozaposlenih je bilo kar 8.000 mladih, na žalost pa je bilo kar 5.000 mladih agencijskih delavcev.

Žalostno je tudi dejstvo, da je do konca leta 2016 v Sloveniji veliko mladih umrlo. Kar 145, od tega 111 moških ter 34 žensk. Največ zaradi nezgod in samomorov.

Statistika v Laškem

Statistike povezane z mladimi za leto 2017, ki bi se nanašala direktno na Laško, nismo našli. Iz podatkov z leta 2014 pa smo ugotovili, da je občina Laško precej »stara« občina, tako kot večina občin v Sloveniji. Na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je namreč leta 2014 v laški občini prebivalo 138 oseb starih 65 let ali več. Povprečna starost prebivalcev naše občine se tako dviga hitreje kot v celotni Sloveniji.

V občini je leta 2014 delovalo 9 vrtcev (danes je v Vrtcih Laško 10 enot), obiskovalo pa jih je 488 otrok. V laških osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 1.030 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 500 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini, pa je bilo povprečno 40 študentov in 10 diplomantov. (MH)

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik