spot_img

Turistična taksa se je zvišala

Tako v Sloveniji kot drugod po svetu se že dolgo pobira turistična taksa. Tako je tudi v Laškem, kjer pa so se s tem mesecem uveljavile določene novosti. Junija  je namreč Občinski svet Občine Laško sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v laški občini, ki skladno z ZSRT-1 določa novo višino le-te, smo zasledili na spletni strani Občine Laško.

Turistično takso sicer plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu kjerkoli v Sloveniji, torej tudi na območju občine Laško. Le-ta je bila doslej namenjena (predvsem) turističnemu razvoju posamezne občine.

Po novem še promocijska taksa 

V vseh nastanitvenih obratih v občini Laško bo turistična taksa kmalu znašala 2,5€. (Foto: Thermana Laško)

Novost v Laškem je promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25% zneska le-te, so napisali na Občini. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse začne veljati s 1. januarjem  2019.

Promocijska taksa ni prihodek občinskega proračuna. Pobirajo jo sicer res nastanitveni obrati, vendar v imenu nacionalne turistične organizacije – STO. Ta naj bi kasneje ta denar porabila za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije.

Celotna turistična taksa bo tako od 1. januarja naslednje leto v Laškem znašala 2,50 eura. Medtem, ko se je turistična taksa v višini 2 eurov začela pobirati že na začetku tega meseca.

Po novem plačujemo tudi v kampih in v hribih

Polno turistično takso po novem plačujejo tudi turisti v kampih, ki so prej plačevali polovično. Pridružili pa so so se jim tudi člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, ki jim je po starem zakonu ni bilo potrebno plačati. Nekatere skupine pa so še vedno oproščene plačevanja turistične takse.

»To so učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno – izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali studijskega programa,« je zapisano v Zakoniku.

Turistične takse ni potrebno plačati niti osebam do 18. leta in njihovim vodjem oziroma mentorjem, ki so udeleženci letovanj, organiziranih s strani društev, katerim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu. (MH)

Odslej bodo polno turistično takso plačevali tudi turisti v kampih. (Foto: Pivo in cvetje)

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik