spot_img

V Laškem se obetajo številne novosti

V drugi polovici aprila je v sejni sobi Občine Laško potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili številne novosti, ki v prihodnosti čakajo Laško. Te so povezane predvsem z investicijami v infrastrukturo in ostala področja, kar nekaj novosti pa se bodo razveselili tudi turisti, ki prihajajo v Laško.

Laško kot turistična destinacija

Župan občine Laško, Franc Zdolšek, je na omenjeni konferenci najprej izpostavil Laško kot turistično destinacijo, saj je mesto tudi lani dobilo naziv najlepšega zdraviliškega kraja v Sloveniji. Kot največje danosti je izpostavil Thermano Laško in Rimske terme, zaradi katerih Laško beleži v zadnjih letih največjo porast v številu ležišč v Sloveniji. Po županovih besedah je potrebno v kraj še naprej investirati tako zaradi domačinov kot zaradi turistov, saj zadovoljstvo prvih posledično vpliva tudi na zadovoljstvo drugih.

Na konferenci je bilo slišati, da Občina v zadnjem času vedno večje upe polaga v  Zgornjo Rečico. Prav tam namreč nameravajo vzpostaviti eko muzej, ki bo muzej rudarstva na tem področju. S tem želijo urediti tudi status Hude jame. Posledično je potrebno tam poskrbeti za vodovodno omrežje, tako se že gradi vodovod od Zgornje Rečice do Hude jame. Poleg tega se v Laškem obnavljajo ulice in trgi, zunaj je razpis za ureditev starega mestnega jedra, Občina pa bo poskrbela še za dokončno sanacijo šol in vrtcev. Še posebej so se v preteklosti lotili šolskih kuhinj, ki so v zadnjih letih postale premajhne, saj so nekoč otroci večinoma v šoli jedli zgolj en obrok, danes pa jih večina po dva; malico in kosilo.

Več priložnosti za rekreacijo

V Laškem bo po novem več možnosti za športno udejstvovanje, saj je v načrtu postavitev dveh fitnes postaj v laškem krogu. Ena bo v parku Laško, druga pa nasproti Thermane Laško, kjer se konča Most želja. Na voljo bo vodja vadbe, vadba bo nekaj časa tudi brezplačna.

Kolesarska povezava Celje – Laško na odseku Tremarje – Rifengozd. (Foto: Občina Laško)

Vzpostavil se bo sistem uporabe javnih koles, pri čemer laška občina sodeluje s sosednjimi občinami – Celje, Žalec, Štore in Šentjur. Kolo si bo tako npr. mogoče izposoditi v Laškem in ga pustiti v Šentjurju ali obratno. Kupili naj bi 24 električnih koles in 10 mehanskih.

Vzpostava izposoje javnih koles je dolgoročno povezana tudi z izgradnjo kolesarskih poti po Laškem, predvsem med centrom Laškega in Debrom, poti pa bodo vodile tudi do tistih krajev, kjer je bistveno lažje premikanje s kolesom, kot z drugimi prevoznimi sredstvi. Projektira se tudi nadomestna brv v Šmarjeti, ki jo želijo vključit v kolesarske poti.

Prav tako prihaja velika novost za ljubitelje tenisa. Občina bo namreč investirala v izgradnjo 3 teniških igrišč v Debru, ki bodo nadomestila tistega v Marija Gradcu. Ta bo po izgradnji novih deloval v manjši izvedbi. Prav tako je v delu projektiranje teniškega igrišča v Rimskih Toplicah ob glavni cesti 1/5, kjer bodo poleg dveh teniških igrišč še igrišča za košarko in fitnes naprave. Na Občini se poigravajo še z idejo, da bi v parku, v Rimskih Toplicah, kjer je bil nekoč najstarejši teniški prostor v tem delu Evrope, tega tudi obnovili.

Čebelarji so imeli vedno pomembno vlogo v našem mestu, zato Laško sodeluje v projektu LAS-a, »Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre družbe opraševalcev«. Tako je v načrtu  zasaditev številnih gredic z medovitimi rastlinami. Poleg tega se bo uredil prostor za čebelarje, ki ga želijo v maju predati Čebelarskemu društvu Laško in s tem obeležiti svetovni dan čebel za katerega smo dali pobudo prav v Sloveniji.

Prenavlja se železniška proga

Podhod pod železniško progo v Laškem. (Foto: Občina Laško)

Največja investicija, ki trenutno teče v Laškem, je investicija v železniški infrastrukturni program. Železniška proga, postaje in še marsikaj drugega se namreč ureja po praktično vsej trasi železnice v laški občini.

Poteka izgradnja dela Laško jug, kjer se bodo ukinili trije nivojski prehodi; tisti ob Pivovarni in dva pri Radomljah. Posledično bodo zgrajene nove obvozne poti – podhod v Marija Gradcu ter dva nova mostova čez Lahomnico, na obeh straneh.

Ker je Laško poplavno nevarno mesto, je potrebno poskrbeti za prevoz Laščanov iz enega v drugi del Laškega. Zaradi ukinitve nivojskega prehoda pri Pivovarni, bo Občina tako investirala v nov most na ovinku pri Marija Gradcu čez Savinjo. Obnova proge se nadaljuje tudi proti Rimskim Toplicam in Zidanem Mostu. Uredil se bo most čez Savinjo za podhod pod železniško progo proti Jurkloštru, obvozna cesta proti Povčenem, ukinja pa se nivojski prehod v Rimskih Toplicah.

V sklopu investicije je tudi prenova železniških postaj v Laškem in Rimskih Toplicah, z novim podhodom v obeh krajih, dostopom na peron in dvigali. V Laškem se bo ta podhod istočasno uporabljal še za prehod ljudi iz Podšmihela do mestnega jedra. Investicija naj bi bila zaključena v letih 2020 – 2022.

Istočasno v Laškem poteka izgradnja 50-60 novih parkirnih mest, kar bo pomenilo boljšo pretočnost in parkiranje Laščanov ter obiskovalcev. Posledično vse te investicije prinašajo spremembo prometnega režima.  Pot od Zadruge oz. Laščanke v smeri proti železniški postaji bo tako ponovno postala enosmerna.

Spremenil se bo prometni režim mimo Laščanke v smeri proti železniški postaji Laško. Cesta bo spet postala enosmerna. (Foto: Občina Laško)

Začenja se reševanje slabih razmer na področju odlagališča smeti

Na konferenci je Zdolšek opozoril, da kljub mnogim svetlim točkam, vse le ni tako rožnato, kot bi si želeli. Še vedno nas namreč pesti težava povezana z odlagališčem smeti ob Ični. Ravno v času konference so tako bojda potekali prvi sestanki, na katerih so postavljali terminski plan za ureditev te težave. Vsa odlagališča smeti morajo namreč delovat v skladu z zakonodajo in ne smejo onesnaževati drugih področij, je poudaril župan. Čistilna naprava, ki mora prečistit onesnažene vode, bo tako poskrbela za bistveno bolj čisto vodo, kar bo zagotovilo boljše pogoje življenja ljudi ob potoku Ična.

Župan je na novinarski konferenci predstavil še številne projekte na področju kulture, direktorica javne uprave Občine Laško, Tina Rosina Košir, pa je predstavila vse aktualne javne razpise.

Eden od aktualnih razpisov, ki se počasi izteka, je razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v občini Laško. Na voljo so sredstva v višini 10.000 evrov. Ta se dodelijo za ukrep »Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje«. Rok za prijavo je že 18. maj.

Aktualen je tudi razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo fasad in/ali streh na objektih v starem mestnem jedru Laškega, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb. Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela po 1. januarju letos in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 30. oktobra letos. Za finančne spodbude so v proračunu Občine Laško za leto 2018 zagotovljena sredstva v skupni višini 20.000 evrov. Občina Laško dodeljuje finančne spodbude v višini največ 25% vrednosti priznanih stroškov investicije. Rok za prijavo je do vključno 29. 6. 2018.

Pivo in cvetje brez vstopnine

Ob koncu konference so se predstavniki Občine dotaknili še prireditve Pivo in cvetje. Ta bo letos skoncentrirana na manj osrednjih glasbenih gostov, predvidoma tri, in bo brez vstopnine. S tem se bo začela vračati svojim koreninam. (MH)

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik