spot_img

Občinska proslava s pridihom letošnjih jubilejev

Preteklost in sedanjost sta se prepletali na letošnji osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, ko se spomnimo na prvo pisno omembo trga Laško v listini Leopolda VI. iz leta 1227. Na letošnji proslavi v torek, 7. novembra, je spregovoril župan Franc Zdolšek, ki je omenil najpomembnejše investicije in dogodke preteklega leta, za kulturno poslastico pa so poskrbeli pevci KD Koral, folkloristi KD Anton Tanc Marija Gradec in Big band Laško – slednjemu sta se pridružila še solista Maja Šturm Razboršek in Matjaž Mrak.

Večer je bil še posebej slovesen za letošnje nagrajence najvišjih občinski priznanj. Kristalni grb Občine Laško so prejel izlati maturanti Špela Cikl Tovornik, Lea Hostnik in Matija Teršek ter senior skupina Mažoret Laško za uspeh na evropskem prvenstvu. Bronasti grb si je prislužila Mateja Škorja za ustvarjalno in uspešno delo na področju glasbene umetnosti.

Mateja Škorja je učiteljica glasbene umetnosti. Vodila je številne odrasle pevske zbore, še posebno pa je pomembno njeno delo s šolskimi pevskimi zbori. Redno sodeluje na številnih tekmovanjih, prireditvah in proslavah tako v občini kot tudi izven nje. Leta 2014 je na državnem tekmovanju pevskih zborov v Zagorju ob Savi osvojila zlato priznanje. Še posebno uspešno je bilo letošnje leto, ko se je s svojim šolskim zborom Trubadurji uvrstila med pet najboljših zborov na mednarodnem tekmovanju Vallis Aurea Cantat v Slavonski Požegi, kjer je osvojila zlato priznanje in posebno priznanje za umetniški vtis, zlato priznanje z odliko. Zlato priznanje z odliko in priznanje za najboljšo izvedbo ljudske pesmi je osvojila na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov. Zaradi vseh naštetih uspehov je s svojim zborom nastopala tudi v Gallusovi dvorani v Cankarjevem domu v skupini 13 najboljših MPZ v državi. V lanskem in letošnjem letu je aktivno sodelovala tudi pri predstavi Kresnička. Njeni dolgoletni vrhunski dosežki na glasbenem področju, so izjemnega pomena za ugled in prepoznavnost OŠ Primoža Trubarja Laško in Občine Laško na področju Slovenije in v tujini.

Srebrni grb sta iz rok župana prejela Jože Senica za prizadevno in uspešno delo na področju jadralnega padalstva in Planinsko društvo Laško za 95 let uspešnega delovanja.

Želja po letenju je Jožeta Senico – Joca spremljala že od otroških let. Z jadralnim padalom se je prvič srečal leta 1987 na vrhu Lisce, ko mu je doma narejeno padalo posodil sošolec iz osnovne šole. Leta 1989 se je zgodil zgodovinski polet, ko sta  se z Jožetom Zupanom prvič poletela s Kinclja v center domačega kraja Rimske Toplice. Od takrat se je zbralo  precejšnje število zanesenjakov in navdušencev, ki so leta 1990 ustanovili društvo pod imenom Društvo za jadralno padalstvo Metulj. Joc je opravil licenco za pilota jadralnega padala, da je lahko odprl šolo za pilote jadralnega padala, ki je bila temelj za uspešno delovanje društva.
Njegova prava strast so bila tekmovanja v natančnostnem pristajanju. Že leta 1990 so se udeležili prve jadralno padalske tekme v natančnostnem pristajanju v Preddvoru in domov prinesli ekipno prvo mesto. Od takrat naprej so bili člani društva prisotni  na večini tekem v Sloveniji in Avstriji. Trikrat so na državnih prvenstvih ekipno stopili na najvišjo stopničko, s tekmovanji pa so zaključili leta 2002. Po tem letu se je društvo usmerilo v prelete in tekmovanja v preletih, kjer od leta 2013 redno zasedajo stopničke posamično  ter v ekipni konkurenci.
V svoji tridesetletni karieri je Joc skupaj z ekipo postavil kar nekaj mejnikov, predvsem pa je bil pionir in mentor številnim mladim “metulčkom” kot v društvu radi poimenujejo nove člane.
Planinsko društvo Laško v letošnjem letu praznuje 95 let. Ustanovljeno je bilo v letu 1922 na pobudo sodnega svetnika dr. Arnolda Pernata kot odsek posavske podružnice SPD Sevnica, v katero so bili dotlej včlanjeni številni ljubitelji gora iz Laškega. Častitljiva obletnica društva je vredna dodatne pozornosti, saj se v številki skriva aktivnost množice ljudi, ki so predano skrbeli, da je društvo kljub nekaterim krizam preživelo in delovalo naprej in deluje še danes.
Poleg skrbi za svoj dom na Šmohorju, ki je v letu 2016 prejel Certifikat PZS Družinam prijazna planinska koča, ogromno energije namenjajo aktivnosti na področju izgradnje in vzdrževanja planinskih poti, saj ima društvo pod skrbništvom kar 39 km planinskih poti, za kar skrbi 21 markacistov, in to številko mu zavida marsikatero društvo. Redno skrbijo tudi za usposabljanje vodnikov, ki jih je 11 in tudi na tem področju je društvo med vodilnimi planinskimi društvi v državi.
Delovanje društva temelji na povezovanju ljudi, ki so predani planinarjenju, gorstvu in skrbi za ohranjanje čim bolj neokrnjene gorske narave in na zavedanju članstva, da mora biti društvo tudi del družbenega dogajanja v lokalnem okolju. Nedvomno Planinskemu društvu Laško oboje uspeva in se njegova aktivnost vztrajno krepi vse od ustanovitve dalje o čemer pričajo tudi številna priznanja, ki so jih dobili njegovi člani.
Občinski grb zlatega leska si je za dolgoletno delo na športnem in kulturnem področju prislužil Gorazd Šetina.
Gorazd Šetina je osnovno in srednjo šolo obiskoval v Ljubljani. Kot štipendist Pivovarne Laško  se je leta 1966 zaposlil  v Pivovarni Laško, kjer je delal na področjih varstva pri delu, družbenega standarda, poslovnega tajništva in informatike. Kljub temu, da ni rojen “Laščan” ga poznamo kot starega Laščana. Leta 1969 je bil iniciator ustanovitve Košarkarskega kluba Laško, kjer je bil dolgoletni trener ter član vodstva kluba vse do danes. Sodeloval je pri realizaciji zasnove in izgradnje Dvorane Tri lilije. V času samoupravnih interesnih skupnosti je bil tri mandate predsednik telesnokulturne skupnosti, v poznih osemdesetih letih pa tudi predsednik SZDL Občine Laško.
Od leta 1995 do leta 2010 je vodil Laško pihalno godbo in Laške mažorete. V tem času so godbeniki naredili izreden kvalitetni preskok, mažorete pa so postale večkratne državne prvakinje, uspehe pa so dosegle tudi na evropskih prvenstvih. Sodeloval je tudi pri projektni zasnovi in izvedbi prenove Kulturnega centra Laško. Bil je pobudnik  številnih kulturnih prireditev, kot so na primer Grajske poletne prireditve in likovne  in kiparske delavnice. Je dolgoletni član Turističnega društva, dolga leta pa je bil član vodstva odbora za prireditev Pivo in cvetje.
Kljub temu, da se je upokojil, še vedno z nasveti in predlogi pomaga vsem organizacijam in drugim društvom, ki se obrnejo nanj.

Podeljena so bila še priznanja v okviru tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna, spodaj pa si lahko preberete, katera naselja, hiše, kmetije in javni objekti so najlepše urejeni v laški občini.

Kategorija najbolj urejena vas/zaselek/naselje/ulica

 1. mesto: Trsteniška ulica (KS Rimske Toplice)
 2. mesto: ulica Na Rebri (KS Marija Gradec)
 3. mesto: Kidričeva ulica (KS Laško)

Kategorija najbolj urejena hiša:

 1. mesto: Dragica in Stanko Maček (KS Rečica)
 2. mesto: Irena in Božidar Peklar (KS Marija Gradec)
 3. mesto: Mateja in Boris Koprivc (KS Rimske Toplice)

Kategorij najbolj urejena kmetija:

 1. mesto: Kmetija Cajzek (KS Rimske Toplice)
 2. mesto: Tustistična kmetija Pirc (KS Marija Gradec)
 3. mesto: Kmetija Klopčič (KS Sedraž)

Kategorija najbolj urejen javni objekt/podjetje:

 1. mesto: ŠD Rečica (KS Rečica)
 2. mesto: Lovska koča Govce (KS Sedraž)
 3. mesto: Pivnica Rotovž (KS Laško)

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik