Doma Gospodarstvo Poslovanje družbe Thermana, d. d., v letu 2016 uspešno

Poslovanje družbe Thermana, d. d., v letu 2016 uspešno

1425

Nadzorniki družbe Thermana, d. d., so na aprilski seji nadzornega sveta potrdili letno poročilo družbe za leto 2016. Z vidika poslovanja je za Thermano ponovno uspešno leto. Zabeležili so rast tako na strani celotnih prihodkov, kakor tudi na vseh ključnih programih. Poslovni prihodki so v letu 2016 znašali 20,6 mio EUR in so v primerjavi z letom poprej zrasli za 4 %.

Za družbo Thermana, d. d., je ponovno uspešno poslovno leto. (Foto: MMC TV Laško)

V lanskem letu je družba ustvarila 170.913 nočitev in s tem dosegla 66 % zasedenost hotelskih zmogljivosti. V primerjavi z letom 2015 je ustvarila 8 % več prihodkov iz naslova zdravstvenih storitev, 4 % več iz naslova gostinskih storitev, 3 % iz naslova wellness storitev in za 1 % več iz naslova varstva starejših. Thermano je obiskalo nekaj več kot 206.000 kopalcev, savno je koristilo skoraj 40.000 obiskovalcev, 27.000 gostov pa je koristilo wellness storitve. Leto 2016 je tako družba zaključila s čistim dobičkom v višini 952.859 EUR in s tem za 25 % presegla dobiček iz leta 2015.
Polno zasedeni so bili hoteli tudi med prvomajskimi počitnicami, ko so Laško obiskali predvsem slovenski gosti (55 %), nekaj gostov je bilo iz Srbije (15 %), Italije (10 %) in Avstrije (8 %), preostali pa so prišli iz drugih držav.

Prenova v Zdravilišču Laško

Te dni družba zaključuje prvo fazo prenov v hotelu Zdravilišče Laško. V 2. nadstropju so prenovili 24 sob, ki so v prvi vrsti namenjene vsem, ki zaradi omejitev v gibanju in različnih zdravstvenih težav potrebujejo več udobja. Z investicijo je celoten objekt Zdraviliškega doma pridobil tudi novo vodovodno omrežje. Obnovljene sobe so zasnovane brez ovir in so namenjene gostom, ki prihajajo na zdraviliško zdravljenje, obnovitveno rehabilitacijo ali na zdraviliške programe in oddih. Tudi kopalnice so povsem prilagojene osebam s težavami pri gibanju.

V Zdravilišču Laško poteka prenova sob, ki bodo gostom omogočale več udobja. (Foto: MMC TV Laško)

Družba se zdaj intenzivno pripravlja na drugo fazo prenov. V teh dneh bodo pričneli s prenovo 5. nadstropja v hotelu Vrelec v Zdravilišču Laško, kjer bodo uredili 22 sob kategorije 4 zvezdic, komfortno urejenih za vse, ki prihajajo v Laško po zdravje. S prenovo bodo zaključili do poletnih počitnic in Festivala Pivo in cvetje.

Vir: Thermana Laško