spot_img

V okviru rekonstrukcije železniške proge Celje-Zidani Most spremembe tudi v Rimskih Toplicah

Dela na železniškem omrežju v Laškem in Celju so že v polnem teku, v sklopu posodobitve železniškega omrežja med Celjem in Zidanim Mostom pa bo do sprememb in preureditev prišlo tudi v Rimskih Toplicah. Gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo) in okoljskega poročila je od 6. marca razgrnjeno v prostorih preddverja Urada župana Občine Laško, Krajevne skupnosti Rimske Toplice in na spletnih straneh Občine Laško. Vse do 6. aprila pa bo še možno k dopoldnjenemu osnutku podati pisne pripombe v zgoraj omenjenih prostorih.

V sredo je bila v večnamenski dvorani v Rimskih Toplicah orgnizirana javna razprava, katere namen je bila predstavitev OPPN-ja ter zbiranje predlogov in pripomb, ki se bodo upoštevale v naslednjih fazah izdelave OPPN-ja.

 

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik