spot_img

Jubilejno leto v Laškem

Letošnje leto bosta Laško zaznamovala dva jubileja – 790 let je minilo, odkar je kraj dobil trške pravice, 90 let nazaj pa je Laško prejelo še mestne pravice.

Kot je na tiskovni konferenci povedala Janja Urankar Berčon, direktorica STIK-a Laško, v letošnjem jubilejnem letu sicer ne načrtujejo kakšnih posebnih dogodkov, bodo pa tradicionalnim prireditvam dali pridih 90- in 790-letnice. Začetek praznovanja je bilo čutiti že na proslavi ob kulturnem prazniku, ko so bila podeljena občinska priznanja Antona Aškerca za najvišje dosežke na področju kulture, priznanja zlati možnar za izjemne dosežke in uspehe na področju etnografske dejavnosti ter priznanja OI JSKD Laško. Tudi v nadaljevanju leta bo pestro. Od zime se bodo konec februarja poslovili s pustovanjem, pomlad pa prinaša Jurjevanje, Teden ljubiteljske kulture, čebelarski praznik in srednjeveški dan. V juliju sledi Dan Laščanov, osrednji dogodek pa se bo zgodil 23. septembra z Matevževim sejmom. Jesen bo obarvana še s trgatvijo in Pohodom po nekdanjih trških mejah Laškega. Jubilejno leto se bo zaključilo v mesecu novembru z občinsko proslavo in tradicionalnim martinovim.

Čez leto bo zanimivo tudi na športnem področju, saj bo Laško gostilo večje mednarodne dogodke, kot sta evropsko prvenstvo mažoret in evropsko prvenstvo športnikov invalidov v namiznem tenisu. Kar nekaj mednarodnih dogodkov je vezano tudi na ostale športe, kot so ples, karate,  ribištvo in speedminton.

Sicer pa bo Laško v znamenju še ene obletnice, in sicer letos mineva 90 let od ponovnega odkritja fresk v cerkvi Matere Božje na Marija Gradcu. Cerkev je postala znana leta 1927, ko so v njej pod beležem odkrili freske, za katere velja, da predstavljajo enega najpomembnejših spomenikov stenskega slikarstva v 1. polovici 16. stoletja na Slovenskem. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje, Knjižnico Laško ter drugimi institucijami in kulturnimi društvi bodo v STIK-u obeležili in osvetlili cerkev in kraj z različnih zornih kotov. Med drugim bodo predstavili pomen, ki ga je Laško v tistem času odigralo kot kulturno in gospodarsko središče, izpostavili pa bodo tudi vlogo družine Stich, ki je takrat dala poslikati znamenite freske. Nekatere od obeležitev 90-letnice in 500-letnice reformacije bodo potekale že v marcu, druge pa v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine konec septembra.

A jubilejnega leta ne bodo zaznamovale le prireditve in dogodki, ampak tudi občinski projekti – med njimi so sanacije cest in ulic, izgradnje kanalizacijskih in vodovodnih sistemov ter druge investicije. Dela so se že začela na železniškem omrežju na relaciji Celje-Zidani Most – velik del 280 milijonov EUR vredne investicije, katere naročnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, se bo izvajal v občini Laško.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik