spot_img

V sklopu priprave CPS predstavitev analize stanja prometa v občini Laško

Na drugi javni razpravi priprave Celostne prometne strategije (CPS) v občini Laško so bili podani rezultati ankete, ki so jo lahko občani rešili preko spletnega obrazca. Z anketo so pripravljalci strategije poskušali pridobiti mnenja, podatke in informacije o sedanjem stanju prometa in mobilnosti v občini. Na podlagi omenjene ankete, intervjujev s ključnimi deležniki v občini, terenskimi ogledi, obstoječih dokumentov, delavnic z občinsko upravo in pripomb s prve javne razprave je bila s strani pripravljalcev strategije predstavljena analiza stanja, na kratko so bili opisani tudi možni scenariji, ki prikazujejo možnosti, v katero smer se bo vizija strategije nadaljevala. Trenutno je priprava CPS v zaključku prve faze.

prometna-strategija
Robert Rijavec iz Prometno-tehniškega inštituta FGG Ljubljana je predstavil rezultate analize, ki je pokazala, da ima mesto Laško dobro povezavo z javnim potniškim prometom (JPP) do Celja, Zidanega Mosta in naprej do Ljubljane, vendar glavno težavo pri tem povzroča sama pot do tovrstnega prevoza – občani do postaj JPP dostopajo peš ali z avtomobilom, zaradi česar je veliko povpraševanje po parkirnih mestih. Tudi rezultati ankete med prebivalci občine so pokazali, da občani JPP v največji meri ocenjujejo kot zadovoljivo in dobro. Na javni razpravi je Janez Oštir sicer opozoril, da bi bilo pri analizi ankete treba upoštevati tudi lokacijo, kjer bivajo anketiranci. Pri tem je izpostavil, da medtem ko mesto Laško ima povezavo z JPP, manjši kraji (kot so Rečica, Jurklošter, kraji med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom) le-te nimajo dobro urejene.
img_4180_1Več kot polovica anketirancev je stanje prometa v občini ocenila kot zadovoljivega oz. dobrega, vseeno pa 40 % vprašanih meni, da je stanje prometa slabo oz. zelo slabo. Rezultati načinov potovanja kažejo, da je osebni avto še vedno najpogostejše prevozno sredstvo, ki ga uporabljajo občani (predvsem za pot v službo in trgovino). Le v šolo se večina odpravi peš ali z vlakom (odvisno od razdalje do želenega cilja). Dejstvo je, da število motornih vozil narašča – v zadnjih petih letih se je število v povprečju povečalo za 1,5 % na leto, so še pojasnili snovalci strategije.

Štirje mogoči scenariji CPS-a

Pripravljalci strategije so predstavili štiri možne scenarije, ki v tej fazi predstavljajo le možnosti, v katero smer se bo vizija strategije nadaljevala. V primeru, da bi sledili trendom razvoja, bi upoštevali ničelni scenarij, kjer bi bil osebni avto brez konkurence, razvoj JPP ne bi bil načrtovan, bi se pa načrtovala kolesarska steza do Celja, rekonstrukcije cest, nov most čez Savinjo v Rimskih Toplicah. V prvem scenariju bi se optimiziral motorni promet, ki pa ne spreminja potovalnih navad in ne spreminja načina prevoza – poudarek je tako na optimizaciji cestnega prometnega sistema v korist motornih vozil. Drugi scenarij govori v prid hoji in kolesu, v katerem je poudarek na učinkoviti lokalni mobilnosti, kar pomeni zmanjšanje števila voženj z osebnim vozilom na kratke razdalje, scenarij pa zagotavlja udobne ureditve do ključnih mestnih točk za pešce in kolesarje ter ljudi z oviranostmi. Tretji scenarij predstavlja optimizacijo hoje, kolesa in JPP, torej predvideva ukrepe, ki poleg hoje in kolesarjenja vodijo predvsem k povečani uporabi javnega prevoza, izboljšanim pogojem za uporabo avtobusov in vlakov ter alternativnim oblikam skupinskih prevozov predvsem z vozili na elektriko.

JPP tudi v manjše kraje in zaselke v občini

Deležniki na javni razpravi so predlagali še nekaj ukrepov, s katerimi bi izboljšali stanje prometa v občini. Tako je Jože Kotnik izpostavil, da bi morali razmišljati predvsem v smeri ureditve primerne prometne infrastrukture. Opozoril je na nevarno glavno cesto v Laškem, kjer so nevarnosti izpostavljeni tako kolesarji, ki se morajo po koncu kolesarske steze priključiti na glavno cesto, kot pešci, na katere nevarnost preti pri prečkanju glavne ceste.img_4183_1
Debata deležnikov se je razpletla tudi v smeri JPP v manjše kraje in zaselke v občini Laško, na kar je opozoril predsednik KS Laško Martin Kokotec. S trditvijo, da bi bilo treba ojačati JPP v zaselke v občini, so se strinjali tudi snovalci strategije.
Med izzivi in ukrepi, ki so jih izpostavili deležniki na javni razpravi, je bil omenjen tudi promet v mestnem jedru, kjer ozke ulice zmanjšujejo varnost v prometu. Če bi torej govorili o zmanjšanju prometa v mestu, je Marko Šantej mnenja, da bi morali ljudi na spremembe navaditi počasi tako, da bi postopno začeli ukinjati parkirna mesta znotraj centra.
Da je pri strategiji treba upoštevati tudi invalidske vozičke, je povedal Mihael Lončar iz Društva invalidov občine Laško, na drugi strani pa je bilo podano tudi mnenje, da v strategiji ni zadostnega pomena taksistov in bi bilo treba vanjo vključiti tudi njih.

Mestno kolo dobilo novega lastnika

Ob zaključku razprave je v. d. direktorice občinske uprave Sandra Barachini izžrebala nagrajenca, ki je rešil anketo o oceni stanja mobilnosti v občini Laško. Srečni dobitnik novega mestnega kolesa je postal Drago Pušnik iz Šentruperta.

20161026_1824321
Naslednja javna razprava bo v sredo, 16. novembra, ob 16. uri v Otročjem centru Kino Laško, ko bo predstavljen opis želenega stanja in ko se bo že oblikovala vizija.

NT
Foto: MMC TV Laško, Občina Laško

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik