spot_img

Javna razprava o tretji razvojni osi

O tretji razvojni osi je govora že skoraj desetletje. Ob javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za izgradnjo nove ceste med avtocestama Maribor–Ljubljana in Ljubljana–Obrežje je bila po osmih letih v Laškem ponovno organizirana javna razprava, na kateri so bila mnenja deljena – eni izpostaljajo argumente proti, drugi za. Kot so ob koncu javne razprave pripravljalci študije poudarili, trasa ceste še ni dokončno določena in gre le za študijo variant, na katero pa lahko še do 4. novembra 2016 oddate pripombe in predloge.

Pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu lahko v času javne razgrnitve podato pisno na mestih javne razgrnitve, lahko jih pošljete na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 48, Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer v rubriki »zadeva« navedite ključne besede »Tretja razvojna os – sredinski del«. Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer si lahko ogledate tudi vizualno predstavitev trase.

Razgrnitev bo do 4. novembra 2016 potekala na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, na Direktoratu za kopenski promet pri Ministrstvu za infrastrukturo, v prostorih Mestne občine Celje in Mestne občine Novo mesto in v prostorih občin Braslovče, Dobje, Hrastnik, Krško, Laško, Litija, Mirna, Mokronog-Trebelno, Prebold, Radeče, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žalec.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik