Doma Gospodarstvo Občinske investicije Javna razgrnitev in razprava o tretji razvojni osi tudi v Laškem

Javna razgrnitev in razprava o tretji razvojni osi tudi v Laškem

2146

S 4. oktobrom 2016 se je začela javna razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za izgradnjo nove ceste med avtocestama Maribor–Ljubljana in Ljubljana–Obrežje. Javno naznanilo sta v okviru postopka priprave državnega prostorskega načrta pripravila Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo.

Nova cesta je zasnovana kot dvopasovna cesta, katere trasa poteka po dolini Savinje do priključka Tremerje, po pokritem vkopu in predoru mimo Laškega do priključka Laško, mimo Rimskih Toplic do priključka Zidani Most in do priključka Radeče. V tem delu se naveže na glavno cesto Hrastnik–Zidani Most, za katero je bil državni prostorski načrt že izdelan in sprejet. Trasa se konča z navezavo na avtocesto Ljubljana–Obrežje s predvidenim razcepom Otočec. Varianta je v celoti novogradnja, razen odseka od avtocestnega priključka Celje – zahod (Lopata) do priključka Levec in od avtocestnega priključka Celje – vzhod (Ljubečna) do Bežigrajske ceste v Celju. Dolžina ceste je 57,5 km. Na odseku med Celjem in Radečami (26,2 km) predstavljena varianta predvideva pet priključkov, 10 predorov, dva pokrita vkopa, dve galeriji, 15 viaduktov in štiri mostove.

razvojna-os

Namen javne razgrnitve je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami. Razgrnitev bo potekala vse do 4. novembra 2016 na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, na Direktoratu za kopenski promet pri Ministrstvu za infrastrukturo, v prostorih Mestne občine Celje in Mestne občine Novo mesto in v prostorih občin Braslovče, Dobje, Hrastnik, Krško, Laško, Litija, Mirna, Mokronog-Trebelno, Prebold, Radeče, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žalec. V tem času bodo potekale javne razprave, med drugim tudi v laški in radeški občini, in sicer že to sredo, 12. oktobra. Najprej ob 15. uri v sejni sobi Občine Radeče, ob 18. uri pa še v Kulturnem centru Laško.

Pripombe in predlogi k razgrnjenemu gradivu se v času javne razgrnitve lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 48, Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Tretja razvojna os – sredinski del«. Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer si lahko ogledate tudi vizualno predstavitev trase.

 

Vir: Občina Laško, Ministrstvo za okolje in prostor