spot_img

Tudi v Laškem obeležili evropski teden mobilnosti

Kolesarsko svetovanje in promocija električnih koles

V okviru evropskega tedna mobilnosti se je na  vrtu hotela Savinja 20. septembra odvijala prireditev Kolesarsko svetovanje in promocija električnih koles. Dogodku so se pridružili mimoidoči, ki so preizkusili vožnjo z električnim kolesom.

teden_mobilnosti
Prireditev je potekala v navzočnosti predstavnikov Občine Laško in STIK-a. (Foto: Občina Laško)

Literarne in likovne delavnice na osnovni šoli

Tudi na OŠ Primoža Trubarja Laško so 21. septembra v sklopu evropskega tedna mobilnosti in priprave Celostne prometne strategije občine Laško pripravili zaključno razstavo literarnih in likovnih delavnic na temo razvoja mobilnosti v prihodnje. Poleg učiteljev so bili prisotni tudi predstavniki Občine Laško in pripravljavci Celostne prometne strategije občine.

teden_mobilnosti_1
Na razstavi v avli šole so otroci pokazali izdelke delavnic s slikovitim sloganom “Kako bom potoval(a), ko bom velik(a). (Foto: Občina Laško)

Otvoritev pešpoti in podvoza v Debru

Kot smo že poročali, je bila v sredo namenu slovesno predana obnovljena pešpot in podvoz v Debru. Slavnostni trak sta ob županu Francu Zdolšku in predsedniku Krajevne skupnosti Laško Martinu Kokotcu prerezala predsednik Društva invalidov občine Laško Mihael Lončar in najstarejši član Občinskega sveta Občine Laško Jože Kotnik.

(Foto: Občina Laško)
Otvoritev pešpoti in podvoza v Debru. (Foto: Občina Laško)

Na odseku Tuš–Debro–podvoz je bilo treba razširiti obstoječi hodnik za pešce in na novo urediti voziščno konstrukcijo z novo javno razsvetljavo ter omogočiti gibalno oviranim osebam varen dostop do hodnika za pešce ob državni cesti in dalje do območja Thermane in starega mestnega jedra. Obnovljen cestni odsek je urejen s širšim hodnikom za pešce, ki omogoča srečevanje dveh oseb na invalidskih vozičkih in zagotavlja višji standard vsem pešcem. Pešci imajo tudi določen prostor – hodnik za pešce skozi podvoz in s tem zagotovljeno večjo varnost. Na novo urejenem cestnem odseku je zgrajena javna razsvetljava in dodatna luč v podvozu. Urejeno je odvodnjavanje ceste in podvoza, zamenjava ter ureditev nove prometne signalizacije in prometne opreme. Za potrebe rekonstrukcije ceste in podvoza je bilo treba predhodno prestaviti komunalne vode v soglasju s pristojnimi soglasodajalci.

Vrednost obnovitve je znašala 115.600 EUR. (Foto: Občina Laško)
Vrednost obnovitvenih del je znašala 115.600 EUR. (Foto: Občina Laško)

Na odseku pešpoti od Brvi čez Rečico do glavne ceste je urejena asfaltna površina in javna razsvetljava. Pot je proti potoku Rečica zavarovana z ograjo in opremljena s novimi klopcami za počitek. Na izhodu iz podhoda proti državni cesti je rekonstruirana obstoječa dotrajana rampa, ki je položnejša in s tem omogoča vzpon gibalno oviranim osebam.

Vir: Občina Laško

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik