spot_img

Na okrogli mizi predstavili protipoplavne ukrepe v občini Laško

Kljub določenim ukrepom v zadnjih letih, poplave še vedno ostajajo del načina življenja prebivalcev Laškega. Na temo poplavne varnosti v občini Laško je 9. junija Lokalni odbor SMC Laško v Otročjem centru Kino organiziral omizje, ki so se ga udeležili ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, direktor Direktorata za vode Tomaž Prohinar, župan občine Laško Franc Zdolšek in poslanka Janja Sluga.

Struga Savinje se je že uredila na marijagraškem ovinku in izlivnem odseku Lahomnice, v nadaljevanju pa sledi ureditev Savinje od marijagraškega ovinka gorvodno do železniškega mostu, nato pa se bosta začeli 2. in 3. etapa ureditve struge, in sicer od marijagraškega ovinka dolvodno do izpod Strmce in od Strmce do Udmata.  S tem bi se razmere v Laškem izboljšale, pravijo na Direktoratu za vode – odvodnost naj bi se povečala, za 1 m pa bi se znižala gladina stoletne vode na območju železniškega mostu. Še pred 2. in 3. etapo so v načrtu kratkoročni ukrepi, in sicer čiščenje struge od marijagraškega ovinka dolvodno, preveritev možnosti izvedbe nadvišanja nasipa za zaščito objektov pod marijagraškim ovinkom in postavitev vodomerne postaje pod sotočjem Savinje z Voglajno v Celju.

Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je za poplavno varnost treba poskrbeti z ukrepi gorvodno, župan pa je opozoril, da bi bilo potrebno tudi čiščenje struge od Laškega do Zidanega Mostu, saj so poplavno ogrožene tudi Rimske Toplice.

Vprašanje, kako poplavno zaščititi občino Laško, je dobilo nekaj odgovorov, hkrati pa je tudi lokalna skupnost na omizju izpostavila konkretne probleme, pomisleke in predloge rešitev.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik