spot_img

Družba Thermana z aprilom dobiva novo predsednico uprave

V torek, 29. marca, se je sestal nadzorni svet družbe Thermana, d. d., kjer se z mesta predsednika uprave poslavlja mag. Andrej Bošnjak, s 1. aprilom pa bo vodenje družbe prevzela Mojca Leskovar. Predsednik nadzornega sveta družbe Damjan Belič pravi, da so se z dosedanjim predsednikom uprave razšli sporazumno. “Slednji se je odločil, da sprejme nove poslovne izzive. G. Bošnjaku se iskreno zahvaljujemo, da je zbral pogum in voljo in vodenje podjetja prevzel v kriznih časih, ko obstoj družbe z več kot 160-letno tradicijo in 500 zaposlenimi ni bil nekaj samoumevnega. G. Bošnjak je svoje delo kriznega menedžerja opravil odlično. Pod njegovim vodstvom se je položaj v družbi stabiliziral, optimizirano pa je tudi poslovanje družbe, ki je sedaj v dobrem stanju in se lahko zopet posveča svoji primarni usmeritvi – medicini in turizmu. S 1. aprilom funkcijo predsednice uprave predajamo v varne roke gospe Mojce Leskovar, ki je v družbi zaposlena že od leta 1995 in je v tem času opravljala več vodstvenih funkcij, od avgusta 2013 pa je poleg vodenja programa kongresnega turizma odgovorna za vodenje in koordinacijo programov wellness, gostinstvo, hotelirstvo in trženje,” pojasnjuje Damjan Belič.

thermana
S 1. aprilom v družbi Thermana prihaja do sprememb – namesto dosedanjega predsednika uprave mag. Andreja Bošnjaka bo na mesto predsednice uprave stopila Mojca Leskovar. (Foto: TV Laško)

Mag. Andrej Bošnjak ob odhodu pravi, da je Thermana v njegovi poslovni karieri osvojila posebno mesto. “Strokovni, marljivi, pozitivni in zanesljivi sodelavci ter pozitivna energija Laškega so botrovali uspešni tranziciji družbe. Posebej vesel sem, da družbo prevzema gospa Leskovar, ki družbo pozna vse od začetka njene kariere in prepričan sem, da bo družbo negovala in peljala novim uspehom naproti. Vsem sodelavcem pa želim obilo zdravja, pozitivne energije in da z veseljem krojijo pozitivno zgodbo družbe dalje,” dodaja Andrej Bošnjak.

Družba po potrjeni prisilni poravnavi uspešno zaključila poslovno leto 2015

Thermana je v letu 2015 ustvarila 19,6 mio EUR poslovnih prihodkov oz. 6 % več kot leto poprej in 760 tisoč EUR dobička.  Poslovni odhodki so v primerjavi z letom 2014 porasli za 5 % predvsem na račun plač, ki se v letu 2015 ponovno izplačujejo v skladu s KP za gostinstvo in turizem (spomnimo, da je družba v dogovoru s Sindikatom in zaposlenimi v letu 2014 izplačevala nižje plače v povprečju za 10 %).

Ustvarjenih je bilo 170.145 nočitev, kar izkazuje 5 % rast, od tega je odstotek več nočitev domačih gostov in 8 odstotkov več nočitev tujih gostov. Thermano je obiskalo 192.700 kopalcev, 39.000 obiskovalcev savn, nekaj manj kot 27.000 gostov je koristilo wellness storitve.

Pravilno usmeritev uprave v razvoj in promocijo storitev rehabilitacijske medicine, ki v Laškem beležijo 60-letno tradicijo, potrjuje tudi  9 % rast nočitev iz naslova zdraviliškega zdravljenja in 12 % rast prihodkov iz naslova medicinskih storitev.

Uspšeno poslovanje tudi v letu 2016

Thermana tudi v letu 2016 uspešno posluje in uresničuje vse cilje iz Načrta finančnega prestrukturiranja, ki družbo zavezuje do leta 2023. Družba je zaradi prezadolženosti in posledično insolventnosti od 7. oktobra 2014 dalje po sklepu sodišča poslovala v prisilni poravnavi. Prisilna poravnava je bila pravnomočno potrjena  9. decembra 2015, ko je Višje sodišče v Ljubljani zavrnilo ugovor delničarjev zoper sklep o potrditvi prisilne poravnave z dne 7. 7. 2015.

Najpomembnejši cilj Načrta finančnega prestrukturiranja je bil z razdolžitvijo družbe tudi realiziran. Družba na dan 31. 12. 2015 v bilanci stanja z 18,9 mio EUR kapitala izkazuje kapitalsko ustreznost in finančno stabilnost, saj so se obveznosti do finančnih upnikov iz 36 mio EUR znižale na 17,5 mio EUR.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik