spot_img

Z novim letom pričel veljati nov Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško

Občinski svet Občine Laško je na 10. seji dne 23. 12. 2015 sprejel Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško, ki je pričel veljati s 1. januarjem 2016. Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 107/2015, z dne 31. 12. 2015, in na občinski spletni strani www.lasko.si.

Z odlokom je določena ureditev prometa v naseljih, omejitev vožnje kandidatov za voznike, promet koles in koles z motorjem, določeni so posebni pogoji urejanja prometa, odstranjevanje nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih in zapuščenih vozil, varstvo cest in okolja ter pristojnosti organov za izvrševanje odloka.

parkiranje
Brezplačno kratkotrajno parkiranje do 10 minut je dovoljeno le na območjih, ki so označena s posebnimi oznakami na parkirnih mestih in s prometnimi znaki. (Foto: MMC TV Laško)

Po novem odloku nadzor nad določbami opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec. Za vsako parkirano vozilo v modri coni je treba plačati parkirnino. Brezplačno kratkotrajno parkiranje do 10 minut, ki se lahko izvaja med 7. in 20. uro, je dovoljeno le na območjih, ki so označena s posebnimi oznakami na samih parkirnih mestih in s prometnimi znaki. Z odlokom se ukinja t. i. “lisičenje”. Nepravilno parkiranje se kaznuje z globo, lahko pa se odredi tudi odvoz nepravilno parkiranega vozila, če je vozilo na javni prometni površini parkirano tako, da ovira druge udeležence v cestnem prometu.

V skladu z odlokom se območja za pešce, območja brezplačnega kratkotrajnega parkiranja, območja umirjenega prometa in prometna ureditev, ki velja na teh območjih v posameznih naseljih, določijo s sklepom občinskega sveta. Občinski svet tudi potrdi površino, namenjeno za hrambo in varovanje vozil, ki so bila odpeljana zaradi nepravilnega parkiranja, ter ceno za odvoz nepravilno parkiranih, zapuščenih in pokvarjenih vozil. Navedene zadeve bo občinski svet  obravnaval na marčevski seji.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik