spot_img

Občina Laško postala občina po meri invalidov

OPMI2
Projektni svet ZDIS je ugotovil, da je projekt Občine Laško vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti. (Foto: Občina Laško)

Laško, 10. 12. – Društvo invalidov Občine Laško je Zvezi delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) predlagalo Občino Laško za pridobitev naziva »OBČINA PO MERI INVALIDOV« za leto 2015, projektni ZDIS pa je v mesecu marcu 2015 odločil, da se Občina Laško uvrsti med kandidatke za pridobitev listine. Sestanek predstavnikov Občine Laško, ZDIS-a, Sveta za invalide Občine Laško in članov koordinacije društev invalidov je potekal 22. aprila letos, ko je tudi bil podpisan dogovor o vključitvi Občine Laško v izvajanje projekta za pridobitev listine. Na podlagi priporočil projektnega sveta ZDIS je Občina Laško še dopolnila akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Laško za obdobje 2014–2017. V mesecu septembru 2015 se je projektni svet ZDIS seznanil s poročilom o realizaciji akcijskega načrta in ga obravnaval v skladu s pravilnikom ZDIS o pridobitvi listine Občina po meri invalidov.

Na podlagi pregledane dokumentacije in opravljenih neposrednih razgovorov in ogledov v mesecu septembru 2015 je projektni svet ZDIS ugotovil:

  1. da je naš projekt vzpodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti;
  2. da se je okrepila vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da so uspeli akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju;
  3. da smo uspeli ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov;
  4. in da poročilo Občine Laško o izvajanju akcijskega načrta za leto 2015 izraža, da se občina odgovorno odziva in uresničuje interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti.
OPMI4
Občina Laško je postala občina po meri invalidov. (Foto: Občina Laško)

Na podlagi slednjega je upravni odbor ZDIS odločil, da se Občini Laško podeli listina »Občina po meri invalidov« za leto 2015. Priznanje je bilo podeljeno 9. decembra v Thermani Laško.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik