spot_img

Na proslavi podeljena najvišja občinska priznanja

Vsako leto v začetku novembra Laško praznuje – z občinsko proslavo se spomnimo na prvo pisno omembo trga Laško v listini Leopolda VI. iz leta 1227. Na letošnji proslavi v petek, 6. novembra, je spregovoril župan Franc Zdolšek, za kulturni spremljevalni program pa so poskrbeli Laška pihalna godba, Marija Peganc, Ženski pevski zbor Laško, učenke plesnega oddelka in učitelji Glasbene šole Laško – Radeče ter Krištof Hrastnik. Sicer je osrednji del proslave predstavljala podelitev priznanj. Podeljena so bila priznanja v okviru tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna, nekoliko nižje pa si lahko preberete, katera naselja, hiše, kmetije in javni objekti so najlepše urejeni v laški občini.

Kategorija najbolj urejena vas/zaselek/naselje/ulica

 1. mesto: naselje Savinjsko nabrežje (KS Laško)
 2. mesto: naselje Sončna pot (KS Rečica)
 3. mesto: vas Sedraž (KS Sedraž)

Kategorija najbolj urejena hiša:

 1. mesto: Mojca in Andrej Wiegele, Sp. Rečica 87a (KS Rečica)
 2. mesto: Cvetka in Marjan Lapornik, Harje 3h (KS Marija Gradec)
 3. mesto: Peter Hohkraut, Jagoče 15 (KS Laško)

Kategorij najbolj urejena kmetija:

 1. mesto: Lidija in Miha Rezec, Gozdec 14 (KS Vrh nad Laškim)
 2. mesto: Zdenka in Stanko Videc, Rifengozd 27 (KS Laško)
 3. mesto: Stanko Dernovšek, Sedraž 35 (KS Sedraž)

 

Kategorija najbolj urejen javni objekt/podjetje:

 1. mesto: Planinski dom Šmohor – Helena Perko, s. p., Šmohor 9 (KS Rečica)
 2. mesto: Kulturni center Laško, Trg svobode 6 (KS Laško)
 3. mesto: Gratex, d. o. o., Spodnja Rečica 81 (KS Rečica)

 

V nadaljevanju večera so bila podeljena tudi najvišja občinska priznanja. Kristalni grb Občine Laško sta prejela Nik Pišotek, ki je postal zlati maturant na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko, in Matjaž Sluga,  ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu v jadralnem padalstvu v natančnem pristajanju v Puncaku (Indonezija), osvojil 2. mesto – naslov svetovnega prvaka mu je ušel le za en centimeter. V nadaljevanju so bili podeljeni tudi bronasti, srebrni in zlati grbi Občine Laško. Spodaj si lahko tudi natančneje preberete, zakaj so letošnji nagrajenci prejeli omenjena priznanja.

Bronasti grb Občine Laško

 • Franc Vrbovšek za dolgoletno ustvarjalno delo na področju ohranjanja kulturne dediščine

Franc Vrbovšek je zidarski mojster v pokoju, ki je v občini Laško obnovil in uredil več kapel in drugih sakralnih ter javnih objektov. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami vedno najde rešitev in način, kako objekt umestiti v okolje. Pri delu je skrben, preudaren, v svojih delih vedno pusti svoj umetniški pečat. Je izreden poznavalec arhitekture in materialov, ki jih uporablja, tako da zagotovi kvaliteto in obstojnost obnovljenih objektov. 

 • Bine Koren za izjemen uspeh na Poletnih svetovnih igrah Specialne olimpijade v Los Angelesu

Bine Koren je varovanec Centra za varstvo in delo Golovec, Celje (VDC Radeče). Je vsestranski športnik, ki se je letos udeležil Poletnih svetovnih igrah Specialne olimpijade v Los Angelesu od 25. julija do 2. avgusta. Iger se je udeležilo preko 6.500 tekmovalcev iz 162 držav, dogodek pa si je ogledalo okoli 500.000 gledalcev. Bine Koren je bil udeleženec tekmovanja v treh atletskih disciplinah in v vseh treh disciplinah je osvojil odličja. V štafetnem teku 4 x 100 metrov je s sotekmovalci osvojil bronasto medaljo, v suvanju krogle je bil srebrn, v metu mini kopja pa se je povzpel na najvišjo stopničko in osvojil zlato olimpijsko medaljo.

 

Srebrni grb Občine Laško

 • Janko Franetič za dolgoletno prizadevno delo na področju radioamaterstva in civilne zaščite

Janko Franetič se je rodil v Senožečah. Po končani osnovni šoli se je odločil za šolanje v Tacnu v Srednji šoli za notranje zadeve, nato ga je pot zanesla v Laško, kjer si je ustvaril dom in družino. Po zaposlitvi na policiji v Laškem je delo nadaljeval na Občini Laško v upravnih organih na oddelku za notranje zadeve občine, leta 1978 pa na oddelku za ljudsko obrambo.

Z radioamaterstvom se je spoznaval že v času šolanja. Po prihodu v Laško se je priključil radioamaterjem in bil med pobudniki za oživitev delovanja kluba. Od leta 1981 je član upravnega odbora kluba. Nekaj let je opravljal delo blagajnika, nato pa delo tajnika, kar opravlja še danes. V 80. letih je opravil izpit za radioamaterja-operaterja in s tem dobil tudi radioamaterski znak. Vodil je vrsto raznih tekmovalnih ekip, ki so dosegale izredno dobre rezultate. Njegova zasluga je tudi uspešna povezava med civilno zaščito in Radio klubom Laško. Rezultat te povezave je uspešno sodelovanje z občinsko upravo in uspešno organizacijo vodenja usposabljanja članov kluba. Člani sedaj sodelujejo kot enota v vrstah civilne zaščite in so zadolženi za vzpostavljanje zvez v primeru nevarnosti in elementarnih nesreč. Za svoje delo je dobil številna priznanja.

 • Antun Bačič za zasluge pri razvoju športnega ribolova in vzreji rib

V ribiških krogih je Antun Bačič poznan kot točen, delaven in spreten pogajalec. Zna delati z ljudmi, je častni član Ribiške družine Laško, zaslužen je za razvoj športnega in vzrejnega ribištva v Ribiški družini Laško, Zvezi ribiških družin Celje in Ribiški zvezi Slovenije. Zavzema se za varovanje ribjega bogastva v naših vodah, želi pa si tudi, da se vsi vodotoki vrnejo v prvotno stanje, kot jih je oblikovala mati narava. Član Ribiške družine Laško je že od leta 1974, vedno je bil aktiven pri organizaciji dela in delovnih akcijah, sodeloval je tudi pri snovanju ribiškega doma na Marofu. Več let je bil predsednik Zveze ribiških družin Celje in Ribiške družine Laško.

Antun Bačič je tudi nosilec številnih medalj in odlikovanj, izvrstne rezultate je dosegal v lovu rib s plovcem. Kot pomočnik slovenske reprezentance se je udeležil tudi svetovnega prvenstva v Zagrebu. Še danes zelo uspešno tekmuje v državni ligi veteranov.

 

Zlati grb Občine Laško

 • Lovska družina Rečica za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in ohranjanje kulturne dediščine

Lovska družina Rečica je bila ustanovljena leta 1946. Po vojni je bilo lovišče prazno, zato so člani lovske družine pričeli graditi lovske steze, visoke preže, solnice in krmišča. Ponovno so naselili fazana in poskrbeli za osvežitev krvi poljskega zajca. Ko so zaradi razvoja gospodarstva kmetje začeli zapuščati svoje kmetije in se seliti v dolino, je Lovska družina Rečica na Šmohorju odkupila pet manjših opuščenih kmetij. Med njimi je bila tudi kmetija Trebežnik, ki so jo preuredili v lovski dom. Poleg tega so obnovili še pripadajoče objekte (kozolec, kaščo), ki tako zaokrožujejo lepoto nekdanje kmetije. Danes na Šmohorju razpolaga s 45 ha pasišč za divjad, okoliškim kmetom pa na svojih površinah odstopa košnjo. Od divjadi, s katero lovska družina upravlja danes, je najbolj številčna srnjad,  prav tako ni zanemarljiva številčnost divjega prašiča, od male divjadi pa je najbolj prisotna lisica. Danes lovska družina upravlja z loviščem površine 4237 ha, od katerega je 3985 ha lovnih površin.

Lovska družina Rečica bo prihodnje leto praznovala 70 let delovanja. Skozi celotno obdobje neguje enkraten odnos do naravnega okolja in do družbe. Uspelo ji je zgledno ohranjati kulturno dediščino na Trebežnikovi domačiji na Šmohorju, s katero zapušča rodovom, ki prihajajo, neizmeren pečat pogleda v zgodovino.

 • Stanislav Kužnik za prizadevno delo na družbenem področju

Stanislav Kužnik se je rodil pred 80 leti v Kočevju. Otroštvo je preživel v Laškem, kjer je obiskoval osnovno šolo. S starši je sodeloval v NOB. Po osnovni šoli se je vpisal na Celjsko učiteljišče. Po pridobitvi poklica učitelja je najprej služboval v zavodu za mladino v Veržeju. Po vrnitvi v Laško si je ustvaril družino. Na Osnovni šolo Laško je najprej služboval kot učitelj športne vzgoje, potem pa je bil nekaj let ravnatelj. V času njegovega ravnateljevanja se je zgradil prvi prizidek šoli. Bil je zelo aktiven na področju pedagoškega dela, uvajanju novih programov ter uvedbi kabinetnega pouka. Vmes je bil vseskozi vključen v družbeno-politično življenje kraja in občine. Posebej je bil angažiran na področju izobraževanja, telesne kulture in kulture. Po upokojitvi, v začetku 90. let, je bil imenovan za prvega ravnatelja obnovljenega Kulturnega centra. Več let je bil predsednik Godbe na pihala Laško. Še vedno je aktiven v Združenju borcev za vrednote NOB. Večkrat je bil predsednik Skupščine krajevne skupnosti, več let član Sveta krajevne skupnosti in drugih organov v krajevni skupnosti. Kljub temu, da se je upokojil in v večji meri delo prepustil mlajšim,  z nasveti in predlogi še vedno pomaga vsem, ki se obrnejo nanj.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik