spot_img

Javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2015

Občina Laško na podlagi 21. člena statuta Občine Laško je v začetku avgusta objavila javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občini Laško za leto 2015. Pravico do subvencioniranja imajo lastniki objektov in zemljišč na območju občine Laško, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja ali so aktivnosti za izgradnjo kanalizacijskega omrežja šele v fazi priprave projektne dokumentacije. Vgrajena MKČN mora imeti vse potrebne certifikate in dokazila glede izpolnjevanja predpisov s področja varstva okolja v Sloveniji.

Za dodelitev subvencije nakupa in vgradnje MKČN so merodajne: velikost MKČN in funkcija objekta, za katerega se odpadne vode čistijo, doseganje rezultatov prečiščenih voda, certifikati izdelovalca MKČN (Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS, št.39/2015)).

Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Urada za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško, kjer si lahko preberete še ostale informacije o javnem pozivu. Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika in oddana najkasneje do 31. oktobra 2015. Višina sredstev za leto 2015 bo znašala 10.000,00 EUR.

DAN MALIH ČISTILNIH NAPRAV

Sočasno s trajanjem javnega poziva Krajevna skupnost Rečica v soboto, 19. septembra, od 9. do 12. ure pri Sindikalnem domu v Hudi Jami, organizira odprti dan malih čistilnih naprav, kjer se bo predstavilo sedem proizvajalcev MKČN in kjer boste lahko spoznali različne tipe in načine delovanja MKČN.

Na dnevu odprtih vrat MKČN se bo predstavilo sedem proizvajalcev. (Foto: KS Rečica)

Kot so zapisali na KS Rečica, so prireditev pripravili, ker obstoječa zakonodaja obvezuje k izgradnji MKČN na območjih, kjer ne bo zgrajena javna kanalizacija, in ker želijo, da bi si ljudje lažje predstavljali delovanje in pomen MKČN. Hkrati bodo na dan prireditve s pomočjo Komunale Laško izvedli tudi pravilen prikaz ločevanja odpadkov.

Na dogodku bo prikaz pravilnega ločevanja odpadkov, svojo dejavnost pa bodo predstavili tudi gasilci PGD Rečica. (Foto: KS Rečica).

NK

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik