Doma Gospodarstvo Občina Laško Občina Laško in Komunala Laško podpisali sporazum o odpisu dolgov

Občina Laško in Komunala Laško podpisali sporazum o odpisu dolgov

3302

S 3. 8. so upniki začeli sprejemati vloge za odpis dolgov socialno najbolj ogroženim v skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov in Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov.  Gre za enkraten ukrep Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), velja pa za veljavno denarno obveznost, ki je na dan 31. 12. 2014 zapadla za več kot 12 mesecev, torej gre za dolgove, ki so nastali pred 31. 12. 2013.

Med podpisniki sporazuma o odpisu dolgov sta tudi Komunala Laško in Občina Laško, ki je dogovor podpisala v imenu svojih javnih zavodov, v tem primeru šol in vrtcev, sama pa kot upnik nastopa samo za dolgove iz naslova vodarine in kanalščine.

Dolgove bosta odpisovala tudi MDDSZ (odpis neupravičeno nakazanih socialnih prejemkov) in FURS (odpis neplačanih davčnih obveznosti, ki ne presegajo 50 evrov). Dolgove bodo odpisovala podjetja, ki so pristopila k sporazumu.  Seznam teh podjetij je objavljen na spletni strani www.paketpomoci.si, kjer so vsi obrazci za odpis dolgov. V fizični obliki je mogoče obrazce dobiti tudi  na MDDSZ, Centru za socialno delo ter humanitarnih organizacijah Rdeči križ, Karitas in Zvezi prijateljev mladine ter v sprejemni pisarni Občine Laško.

Predloge za odpust dolga lahko dolžniki oddajo vse do 31. 10. 2015.  Obrazce za odpis dolgov posamezniki naslovijo direktno na upnika, kjer imajo dolg, torej na podjetje, občino, vrtec, šolo, banko, zavarovalnico. Upniki morajo z dolžnikom skleniti dogovor o odpisu do 31. 1. 2016.

Za pomoč se lahko obrnete tudi na MDDSZ na številko 080 2002 (uradne ure vsak dan od 9.00 do 15.00).