spot_img

Kdo bodo prejemniki občinskih priznanj za leto 2015 in priznanja Antona Aškerca v letu 2016?

Občina Laško je objavila javna razpisa za podelitev občinskih priznanj Občine Laško v letu 2015 in za podelitev priznanja Antona Aškerca v letu 2016. Predloge za podelitve priznanj lahko podajo posamezniki, skupine ljudi, gospodarske družbe, zavodi, društva, organi lokalne skupnosti in druge organizacije.

Občinska priznanja Občine Laško v letu 2015

Za občinska priznanja v letu 2015 lahko podate predloge za podelitev naziva častni občan Občine Laško ter za podelitev zlatega, srebrnega in bronastega grba Občine Laško. Prejemniki priznanj lahko delujejo na področjih kot so znanost, umetnost, kultura, gospodarstvo, šport, izobraževanje, humanitarno delo … Občinski svet Laško praviloma lahko podeli en naziv častnega občana, en zlati grb, dva srebrna grba in tri bronaste grbe Občine Laško. Predlogi za podelitev priznanj morajo biti vloženi v pisni obliki in morajo vsebovati podatke o predlagatelju, vrsto priznanja, podatke o predlaganem kandidatu za priznanje, utemeljitev oz. obrazložitev predloga (opis rezultatov, dosežkov, uspehov …), lisitne, ki potrjujejo utemeljitev, ter datum predloga in podpis predlagatelja (oz. žig in podpis zastopnika za pravne osebe).

Predloge lahko oddate do četrtka, 10. septembra 2015, na naslov: Občinski svet Laško, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom “Za občinska priznanja”. Oddate jih lahko osebno ali po pošti, prav tako jih lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: obcinski.svet@lasko.si.

Podrobnejši opis si lahko preberete s klikom na povezavo javnega razpisa.

Priznanja Antona Aškerca v letu 2016

Občinski svet Laško pa bo v naslednjem letu podelil tudi priznanja Antona Aškerca, ki ga lahko prejme posameznik ali skupina ljudi, ki so v preteklem koledarskem letu dosegli zaključeno dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na kulturnem področju ali višjo obletnico delovanja na področju kulture in ima to njihovo delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in prepoznavnost občine Laško na področju Slovenije ali v tujini. Praviloma se na leto podelijo tri priznanja Antona Aškerca.

Prejemnika priznanja Antona Aškerca za leto 2015 Jože Ojsteršek in Valentin Deželak z županom Francem Zdolškom. Manjka Marjeta Dremel, tretja prejemnica priznanja. (Foto: MMC TV Laško)

Predlogi za podelitev priznanja morajo biti predloženi v pisni obliki in morajo vsebovati splošne podatke o predlagatelju, splošne podatke in predstavitev kandidata, utemeljitev predloga (opis rezultatov, dosežkov, uspehov …), listine, ki potrjujejo utemejitev, ter datum in podpis predlagatelja (če gre za pravno osebo pa žig in podpis zastopnika). Seveda pa predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja Antona Aškerca.

Predloge lahko oddate do srede, 18. oktobra 2015, na naslov: Občinski svet Laško, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom “Predlog za priznanje Antona Aškerca v letu 2016” ali po elektronski pošti na naslov: obcinski.svet@lasko.si.

Podrobnejši opis si lahko preberete s klikom na povezavo javnega razpisa.

NK/Občina Laško

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik