spot_img

Vodno kolo kot pomemben mejnik v elektroenergetski oskrbi Laškega

Leta 1882 je Teodor Gunkel kupil Laške toplice in obnovil celotno zdravilišče, ob severni steni zgradbe pa dogradil zgradbo za strojnico, ki so jo opremili z dvema sesalkama za črpanje termalne vode v višje ležeči bazen in kabine. Za pogon teh črpalk so uporabili vodo potoka Rečica in na zunanji steni strojnice zgradili ogrodje z vgrajenim vodnim kolesom premera petih metrov in širine enega metra. V potok so pri vili Rečica (na drugi strani sedanje ceste) vgradili lesen jez in vodo speljali po posebnem jašku, ki je tekel vzporedno s potokom pod železniško progo in cesto Celje–Laško do vodnega kolesa. Vodni pogon črpalk je deloval že leta 1882, kmalu za tem pa so izkoristili ekektriko, takratno novo tehniko in na obstoječi vodni pogon vgradili še pogon elektro dinama za proizvodnjo električne energije. Električni tok so uporabljali za razsvetljavo kopališča in sprehajališča v parku. Dinamo je imel jakost 5 kW, 110 V istosmerne napetosti. To je bila prva centrala na vodni pogon na Slovenskem in tudi prva žarnica z elektriko, proizvedeno na vodni pogon, je v Sloveniji zasvetila v Zdravilišču Laško.

Pretekli četrtek so župan občine Laško Franc Zdolšek, predsednik uprave družbe Thermana mag. Andrej Bošnjak in idejni vodja projekta mag. Srečko Lesjak s prerezom traku predali namenu maketo vodnega kolesa, ki simbolizira pomemben mejnik v elektroenergetski oskrbi Laškega, upokojeni strojni ključavničar Anton Gotar, ki je upravljal še s prvotno centralo na vodni pogon, pa je ob zaključku otvoritve s pritiskom na gumb tudi prvi zagnal vodno kolo.

Sorodni prispevki

Tifernusov dnevnik